Ikonisk lindetræ stynet i Thisteds plantage

Thisted Kommune har af sikkerhedsgrunde kappet kronen af et ældgammelt lindetræ i Christiansgave, der var angrebet af råd. Nu står stammen tilbage og giver livsgrundlag for insekter og fugle.

15-04-2021Nyhed

Et gammelt lindetræ, der desværre er gået råd i.
Foto: Lone Lærke Krogh.

- Vi har holdt øje med det i nogle år, siger driftsassistent Bjarne Karlsen, Thisted Kommunes drifts- og anlægsafdeling.

Et af Thisteds ældste kæmper, et lindetræ fra Christiansgaves barndom, var begyndt at skrante.

Træet er i tiltagende grad blevet angrebet af råd, efter at det for nogle år siden fik nogle åbne sår på grund af afknækkede grene. I hovedstammen er der opstået et hulrum.

- Vi har vurderet, at det nu var tiden til en topkapning, siger Bjarne Karlsen.

Faktisk viste træets øverste del sig så skrøbelig, at det ville være for farligt for topkapperen at klatre derop. Derfor er arbejdet blevet udført med lift.

Kommunens drifts- og anlægsafdeling har valgt at styne træet af sikkerhedsmæssige grunde.

Træet står ud til Plantagevej nær Thisted Lilleby, kolonihaverne og spejderhuset. Og det er derfor et rekreativt område med megen aktivitet.

- Når vi ved, at der er en risiko for, at mennesker kommer til skade, skal vi reagere, pointerer Bjarne Karlsen.

Han har valgt at lade stammen blive stående, så længe den er robust.

- På den måde er skabes der bedre vilkår for biller og fugle. Vi får en rigere biodiversitet, og det vil vi som kommune gerne medvirke til, siger Bjarne Karlsen.

Borgerne i Thisted fik plantagen i gave af kong Christian den ottende i 1844.

Et gammelt lindetræ
Foto: Lone Lærke Krogh.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk