Det gode hverdagsliv i hele Thisted Kommune.

I aftes indgik politikerne i Kommunalbestyrelsen et budgetforlig. I forliget er der bl.a. fokus på at udvikle velfærdsområderne, mens der også er prioriteret nye anlæg og en grundlæggende sund økonomi.

25-09-2020Nyhed

Parterne bag budgetforliget 2021. Fra venstre mod højre: Peter Sørensen (-), Jens Otto Madsen (Ø), Ida Pedersen (S), Joachin Kjeldsen (Å), Niels Jørgen Pedersen (V), Morten Bo Bertelsen (F), Jens Kr. Yde (C), Ib Poulsen (DF), Casper Søe Larsen (I)

27 medlemmer, otte partier og to medlemmer udenfor parti er enige. Budgettet for 2021 lægger dermed fast, og under overskriften “Det gode hverdagsliv” er budgetrammerne for 2021 samt overslagsårene på plads.

Det glæder borgmester Ulla Vestergaard, at man har kunne nå til enighed i Kommunalbestyrelsen. Dette endda forud for den egentlige officielle vedtagelse af budgettet, der ligger 6. oktober, hvor budgettet 2. behandles i kommunalbestyrelsen.

- Jeg er glad og stolt over, at vi i Thisted har kunne nå til enighed med et budgetforlig, hvor vi kan prioritere vores velfærd, men samtidigt også kan sætte gang i en masse nye projekter. Der er ingen tvivl om, at vi ser fremad på både 2021 og overslagsårerne med et budget, der er solidt og en økonomi, som grundlæggende er sund og stabil, forklarer hun.

Det er besluttet, at der skal udvikles en plejeboligplan for ældreområdet og en helhedsplan for socialområdet, som grundlaget for at udvikle de to områder. Forligsparterne er desuden enige om, at der på børne- og familieområdet skal indledes en dialog med de områder, der er særligt udfordret med faldende børnetal med henblik på at finde løsninger, der både er til gavn for lokalområderne og samtidig er fagligt og økonomisk bæredygtige. Fælles for både social, ældre samt børne- og familieområdet er, at der nu bliver sat konkrete handlinger bag ved de analyser, som udvalgene har fået præsenteret.

Du kan læse mere om de forskellige indsatser i budgetforliget, når det endeligt vedtages på Kommunalbestyrelsens møde d. 6. oktober.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Ã…bningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 
Opdateret 25-09-2020