Digitale tilbud er en stor succes: Jobsøgende er mere trygge og sparer tid

Jobsøgende i Thisted Kommune bliver tilbudt både onlinekurser og e-læring, og det har fungeret over al forventning.

30-11-2020Nyhed

To undervisere afholder et kursus over teams med jobsøgende kursister

De jobsøgende i Thisted Kommune behøver ikke længere at fragte sig selv til Thisted for at deltage i kurser.

Da coronavirus kom ind fra højre, besluttede Thisted Kommune at starte arbejdet med at lave en e-læringsportal med videoer, som thyboerne kan tilgå på lige præcis det tidspunkt, det passer dem.

Samtidig blev flere kurser ændret fra fysisk fremmøde til teamsmøder, som alle kan tilgå hjemmefra.

Og det har vist sig at være en stor succes.

Det har Helle Vigh Sørensen oplevet på tæt hold. Hun underviser blandt andet jobsøgende på de nye online-forløb.

- Vi bliver mere tilgængelige, og det er lettere for borgerne at være i kontakt med os. De skal ikke fragtes fra Hurup til Thisted på et bestemt tidspunkt. Det digitale univers gør, at vi bliver mindre en kontrolforanstaltning og mere en reel hjælp, siger hun.

Videoer ses på alle timer af døgnet
De nye online-kurser startede ud i juli måned. Rent praktisk skal deltagerne være med på ugentlige møder på teams på ét fast tidspunkt. Imellem de faste møder skal de løse nogle opgaver ud fra videoer, der er tilgængelige online. Det er helt op til de jobsøgende, hvornår de løser opgaverne.

- Vi ser, at videoerne bliver brugt på alle tider af døgnet, og der er en del, der foretrækker at løse opgaverne selv på den her måde. Vi får også færre afbud til de faste teamsmøder, fordi der ikke er så mange ting, der kan gøre det svært for den jobsøgende af møde op, siger hun.

Så selvom de digitale alternativer til fysisk fremmøde var en nødvendighed, der blev tvunget igennem af coronavirus, har det haft en stor positiv effekt på samarbejdet mellem Jobcenter og de ledige.

Det fortæller Berit Peschardt, der er sektionsleder i Jobcenter Thisted.

-Det har bekræftet min antagelse om, at borgerne er meget mere digitale, end vi tror. For nogle borgere gør det virtuelle møde, at de føler sig mere trygge i mødet med Jobcenter, og så er mange positive, fordi de sparer tid og penge på transport, siger hun.

Virtuel mindfulness

De gode erfaringer med e-læring betyder også, at Thisted Kommune allerede nu har lavet flere digitale tilbud. Lige nu kører et forsøg med virtuelt mindfulness via teams. Derudover er der blevet lavet et særligt tilrettelagt forløb for unge, der også kører virtuelt.

Berit Peschardt er heller ikke i tvivl om, at der vil være digitale tilbud til de jobsøgende - også når vi kommer på den anden side af coronavirus.

- Vi har skabt en masse gode tilbud til borgerne, som vi vil fortsætte med. Det fysiske møde er vigtigt, men det kan sagtens suppleres af digitale møder, siger hun.

Kontaktinfo

Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 17
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag – onsdag
09.00-14.00

Torsdag

09.00-16.30

Fredag

09.00-13.00

Telefontider:

Telefontiderne følger Thisted Kommunes og er som følger:

Mandag, tirsdag og onsdag - 8.00-15.00

Torsdag - 8.00-17.00

Fredag - 8.00-13.00