Forbud mod besøgende på plejecentre, bosteder m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 sendt et påbud til kommunen om omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder m.v. da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af coronavirus/COVID-19. Det ændrer dog ikke situationen i Thisted væsentligt, fordi sundhedsberedskabet allerede onsdag d. 11. marts trådte i kraft og forbød besøg.

18-03-2020Nyhed

På baggrund af påbuddet har Thisted Kommune udstedt et midlertidigt forbud mod, at man kan besøge
  • kommunale og private plejehjem
  • kommunale og private aflastningspladser
  • kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder, der er beliggende i kommunen.
Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Forbuddet er gældende fra den 18. marts 2020, kl. 10.00 og indtil videre.

Påbud ændrer ikke væsentligt ved situationen i Thisted Kommune


Mens nogle kommuner har været tilbageholdende med at lukke centre og tilbud helt for udefrakommende, satte Thisted Kommune det i værk allerede da sundhedsberedskabet blev indført onsdag d. 11. marts. Siden da har der været lukket for besøg på alle ældrecentre og alle botilbud.

Det er formændene i de to politiske udvalg, Social- og Sundhed og Børne- og Familieudvalget, der gennem en hurtig formandsbeslutning har gennemført påbuddene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, fortæller:

- Påbuddene ændrer selvfølgelig ikke situationen væsentligt her i Thisted Kommune, men det nye er måske, at nu gælder det også for private tilbud. Hvor det før var en anbefaling, er det nu et påbud. Så hvis friplejehjem og private bosteder mod forventning ikke allerede er lukkede, så får de nu påbud om at gøre det. Vi har dog ikke oplevet eller hørt om nogen, hvor det skulle være tilfældet.

Undtagelser til forbuddet


Forbud omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstår man f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Det er Kommunalbestyrelsen som er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00