Snart blomstrer det langs grøfter og marker

Thisted Kommune vil igen i år være med til at lave blomsterstriber og faunastriber rundt om i Thy. Det sker i samarbejde med Landbo Thy og forskellige foreninger med interesse i naturen.

06-03-2020Nyhed

Blomster i mark, foto: Landbo Thy
Til sommer vil de opdyrkede landbrugsarealer i Thy mange steder være kantet af blomsterstriber eller faunastriber. Det skyldes et samarbejdsprojekt mellem Thisted Kommune og Landbo Thy samt en række interesseorganisationer med særlig interesse i en øget biodiversitet – nemlig de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening. Foto: Landbo Thy

Fra 9. marts kan lokale landmænd bestille frø hos Landbo Thy, hvis de ønsker at være med til at øge biodiversiteten. Det kan de, fordi Thisted Kommune har investeret 30.000 kroner i frø til blomsterstriber og faunastriber

Søren Tølbøll, der er næstformand i Landbo Thy, glæder sig over, at kommunen har fordoblet beløbet siden sidste år. Landbo Thy har ønsket at være med i projektet igen af flere grunde.

- Helt grundlæggende vil vi i landbruget gerne gøre noget for naturen, og det her er en måde at praktisere det på.
Søren Tølbøll siger, at Landbo Thy læner sig lidt op ad moderorganisationen Landbrug og Fødevarers kampagne, ”Bivenlig”.

- Vi vil gerne vise, at der er plads til blomster i en kornmark eller en græsmark – og samtidig har vi noget kønt at se på langs veje og grøftekanter, pointerer næstformanden.

Men det er ikke kun landbrugets interesseorganisation, der er med i det lokale samarbejde om at sprede frø til glæde for forbipasserende og til gavn for dyrelivet.

De lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Biavlerforening er med i samarbejdet, hvilket har resulteret i, at der foruden blomsterstriber også er planlagt faunastriber, der er med til at forbedre levevilkårene for vildtet.

- Ofte har vi modstridende interesser, men det her projekt viser, at vi kan mødes og samarbejde, når vi finder en fælles snitflade, og det er en rigtig god ting, siger Søren Tølbøll.

Tanja Bilde Binderup, sektionsleder i Landbrug og Natur, Thisted Kommune, betragter det som et rigtig godt samarbejde, hvor alle parter bidrager med deres specialviden, hvorved projektet bliver løftet.

- Kommunen vil gerne understøtte de projekter, som har en bred forankring og derudover være med til at sætte fokus på hvordan der kan skabes mere natur på markerne. Det gør vi ved at få inspirationsmateriale med ud til de lodsejere, som har vist en interesse for blomster og faunastriberne, om, hvordan de kan skabe mere vild natur på deres marker, siger hun.

Landbo Thy yder sekretariatsbistand til projektet, og frøene bliver delt ud efter først til mølle.

Der er intet bestemt kvantum, men Søren Tølbøll håber, at blomsterfrøene kan blive spredt godt rent geografisk.

- Vi vil gerne have frø ud så mange steder som muligt, understreger han.

Søren Tølbøll forventer, at såningen tidligst begynder til påske på grund af de våde marker.

Sådan gør du

Du skal kontakte Landbo Thy Hvis du ønsker frø, skal du kontakte LandboThy på telefon 96185700, eller sende en mail til hb@landbothy.dk med angivelse af, hvor stort areal der ønskes frø til.
Der er deadline for at bestille den 14. april.

Frøene bliver vejet ud i de portioner, der er bestilt, og lodsejerne kontaktes af Landbo Thy for afhentning.

Udover at yde støtte har Thisted Kommune desuden fået lavet en folder med titlen: ”Mere natur på marken” – med gode råd til, hvordan man som landmand eller jordejer skaber mere biodiversitet. Den følger med, når landmændene og lodsejerne får udleveret deres frø.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00