Ledige i Thy bliver ikke ladt i stikken

Konsulenterne på Jobcenter Thisted er klar til at støtte og hjælpe – men det er helt frivilligt, om man tager imod de forskellige tilbud lige nu.

03-04-2020Nyhed


Antal af personer med sager

Antallet af nye ledige har været helt ekstraordinært som følge af den landsdækkende krise. I Thisted Kommune var der pr. 31. marts registreret 4.826 ledige. Sidste år på samme tid var det 4.355.
I marts sidste år kom der 488 nye sager til Jobcenter Thisted, og 558 blev afsluttet. I år er der i marts registreret 929 nye sager – det er dobbelt så mange som i samme periode sidste år.
(Kilde: Interne it-systemer, Thisted Kommune).


Normalt følges ret og pligt ad, når man rammes af arbejdsløshed. Men som følge af Corona-krisen er dele af beskæftigelsesindsatsen suspenderet – blandt andet kravet om at søge job og stå til rådighed. Der er således ingen rutinemæssige samtaler på jobcentret.

Men på Jobcenter Thisted er medarbejderne parate med mange forskellige former for tilbud til ledige borgere.

- Vi er klar til at hjælpe med den støtte, der giver mening for den enkelte borger, siger Trine Engholm Christensen, der er konstitueret beskæftigelseschef i Thisted Kommune.

Fra 6. april kan borgerne via Jobnet selv booke et møde med deres sagsbehandler i en kalender, der begynder 15. april. Og medarbejderne på jobcentret har fået til opgave at ringe til samtlige ledige og høre, om de ønsker hjælp og vejledning. Dette er helt frivilligt.

Corona-krisen har vendt op og ned på mange ting i samfundet, og således har også Jobcenter Thisted været lukket for personlig henvendelse siden 16. marts.De efterfølgende to uger meldte 547 nye borgere sig ledige i Thisted Kommune. Det er en stigning på 40 procent – i en periode, hvor Thisted Kommune normalt plejer at opleve et fald i ledigheden. Trine Engholm Christensen fortæller, at der desværre er mange af de nye ledige, der har et lavt uddannelsesniveau – og er over 50 år.

Jobcenter Thisted kan tilbyde vejledning og forskellige kursusforløb online, som jobcentrets samarbejdspartnere udfører. Det kan være kurser i at lave et CV, jobsøgning, AMU-kurser og opkvalificering inden for et bestemt arbejdsområde.

- Vi vil simpelthen så gerne hjælpe, men mange af de ledige borgere er jo så nye, at vi ikke engang kender deres baggrund og kvalifikationer endnu, siger Trine Engholm Christensen.

30. marts kom der en ny bekendtgørelse, der åbner op for, at jobcentrene kan være opsøgende og tage samtaler med borgerne, selv om disse sidder hjemme. 

Medarbejderne på Jobcenter Thisted er allerede i gang med at ringe rundt.

- Det er jo ikke samtaler på kun fem minutter. Nogle er så glade for kontakten, at det bliver til en længere dialog, fortæller Trine Engholm Christensen.

Hun understreger igen, at det jo er helt frivilligt, om man har lyst til vejledning pr. telefon. Og udbyttet afhænger især af borgerens egen motivation.

Jobkonsulenternes kendskab til det lokale arbejdsmarked kan dog være en afgørende løftestang for de ledige, der er ivrige efter at komme i gang igen så hurtigt som muligt – og måske ikke har udsigt til at komme tilbage til den arbejdsplads, de måske har været ansat på i årevis – og som er ramt af den aktuelle krise.

- Vores fornemste opgave er at være med til at sikre, at de ledige borgere igen får en plads på arbejdsmarkedet og ikke bliver langtidsledige, understreger Trine Engholm Christensen.

Trine Engholm har ikke sat en deadline for, hvornår alle nye ledige er blevet ringet op, men hun håber, at det lykkes med en kontakt inden for et par uger.

Som nævnt kan borgere, der allerede er inde i systemet, benytte selvbook, hvis de vil aftale en tid hos en sagsbehandler online, og hvis man ikke er fortrolig med selvbooking-systemet, er man velkommen til at ringe ind og bestille tid til en samtale.

Endelig nævner Trine Engholm også, at de fleste kursusforløb, der blev afbrudt på grund af Corona-krisen og nedlukningen af ikke-vitale funktioner i samfundet, nu bliver omlagt til digitale kurser, som deltagerne vil få mulighed for at fortsætte med online.

Kontaktinfo

Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 17
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag – onsdag
09.00-14.00

Torsdag

09.00-16.30

Fredag

09.00-13.00

Telefontider:

Telefontiderne følger Thisted Kommunes og er som følger:

Mandag, tirsdag og onsdag - 8.00-15.00

Torsdag - 8.00-17.00

Fredag - 8.00-13.00