Normal hjemmehjælp og rengøring vender tilbage

Fra onsdag d. 20. maj vil borgere i Thisted Kommune igen kunne modtage den hjælp i deres eget hjem, som de var vant til at få inden corona-epidemiens udbrud. Det skyldes, at nødberedskabet ophører for sundheds- og ældreområdet, hvilket ellers begrænsende mulighederne for at give hjælp. Borgere kan derfor igen se frem til at modtage hjælp og støtte i deres eget hjem på normale vilkår.

13-05-2020Nyhed

Corona har de sidste mange uger sat en stopper for visse typer af hjælp i eget hjem, ligesom personalet på sundheds- og ældreområdet har været udfordret på den daglige drift på grund af øget fravær.

Alt tyder dog på, at corona er på tilbagetog, og at smittetrykket er tilpas lavt. Både antallet af smittede med corona samt sygefraværet er faldet støt, og bl.a. er der fortsat ingen borgere på kommunens plejecentre, der har været konstateret positive med COVID-19. Derfor er der ikke længere en akut situation, som kræver et stående nødberedskab for sundheds- og ældreområdet.

Blandt personalet i hjemmeplejen har flere i risikogrupperne, eksempelvis kronisk syge eller gravide, måtte sætte sig i karantæne eller være sygemeldte for at undgå at risikere corona-smitte. Men alt peger nu på, at tingene begynder at vende tilbage mod normalen igen, og der er et meget lavt sygefravær blandt persona-let. Dette glæder sundheds- og ældrechef Anne Fink:

- Det glæder mig at vi langsomt kan vende tilbage til de tilstande, vi havde før corona gjorde sit indtog. Både i forhold til service og til medarbejdere. Det er klart, at vi stadig skal være opmærksomme og overholde en række retningslinjer for fortsat ikke at sprede smitte, men overordnet set er vi et stort skridt tættere på de normale tilstande, vi kender. Det er derfor, at vi senest fra 20. maj kan køre på fuldt blus og komme ud i bor-gernes hjem med vores service.

Tue von Påhlman, der siden 23. marts har været formand for sundhedsberedskabet i Thisted Kommune, er ligeledes meget tilfreds med resultaterne og med, at man nu kan ophæve nødberedskabet igen:

- Da vi gik i nødberedskab d. 23. marts, var det ud fra en akut situation med øget fravær blandt vores perso-nale. Her valgte vi at sikre os, ved blandt andet at sende medarbejdere med mistanke om corona hjem, og holde os til enkelte arbejdssteder fremfor at krydse med hinanden på tværs af afdelinger. Alt dette har vist sig at have været den rigtige strategi, for i dag er der ingen smittede på centrene og blandt hjemmeplejens medarbejdere har der kun været meget få tilfælde.

Han uddyber:

- Vi skal selvfølgelig fortsat overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, særligt når vi skal besøge borgerne derhjemme og hvis de, for eksempel, er kronisk syge. Men i og med, at Sundhedsstyrelsen nu også påpeger, at en høj alder ikke længere er ensbetydende med at være i en risikogruppe, så kan vi også igen komme ud med pleje og hjælp til borgerne i deres eget hjem.

Tue von Påhlman understreger, at borgerne også kan modtage besøg derhjemme af deres pårørende, lige-som der netop har åbnet op for udendørs besøg på de kommunale plejecentre. Alt sammen fordi alle - bor-gere, pårørende, personale og ledelse - har formået at stå sammen gennem epidemien og handle med sam-fundssind og omtanke.

Senest den 20. maj vil alle borgere igen kunne modtage den hjælp i eget hjem, som de er berettigede til at kunne modtage.

Baggrund

Fredag d. 23. marts besluttede Thisted Kommunes Sundhedsberedskabsledelse, at kommunens sundheds- og ældreområde skulle gå i nødberedskab. Beslutningen blev truffet på grund af den daværende situation med coronavirus. En situation, som betød, at der ikke var tilstrækkeligt med personale til at udføre de samme opgaver, som før epidemien startede.

Der har under nødberedskabet været et fokus på at minimere antallet af forskellige personale, som kom i borgernes hjem. På daværende tidspunkt oplevede nogle borgere derfor, at hjælp som ikke var kritisk, faldt bort. Der blev foretaget en individuel vurdering af hvilken hjælp, der var kritisk for hver enkelt borger. For de fleste borgere var der tale om bortfald af rengøring.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00