Nu er der mulighed for udendørsbesøg på plejecentrene

Nu bliver det muligt at besøge sine nærmeste på plejecentrene i Thisted Kommune på centrenes udendørsarealer, hvor det skal ske under sundhedsmæssige forsvarlige forhold.

12-05-2020Nyhed

Maksimalt to besøgende, to meters afstand, og maksimalt 30 minutter til hvert besøg. De seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen giver nu muligheden for, at pårørende kan besøge beboere på plejecentrene i Thisted Kommune på udendørs arealer. Plejecentrene har ellers været lukkede for fysiske besøg på grund af forbuddet fra 11. marts 2020.

Alle pårørende har respekteret besøgsforbuddet, hvilket er en medvirkende årsag til, at der ikke har været tilfælde af corona-smitte blandt beboerne. Beboerne og de pårørende har forståeligt savnet den lidt tættere fysiske kontakt, men har i fællesskab med plejecentrenes personale fundet på nye måder at bevare kontakten mellem beboere pårørende. Dette har eksempelvis været via telefon- og videoopkald, vinduesbesøg og lignende.

Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig utroligt meget over, at det bliver muligt fysisk at besøge sine kære på plejecentrene:

- Jeg har talt med rigtigt mange pårørende de sidste uger, og jeg ved, hvor svær situationen har været for både de ældre og deres pårørende. Derfor glæder det mig utroligt meget, at der nu er kommet en retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, som betyder, at vi forsvarligt kan tilbyde besøg udenfor på vores plejecentre.

Hun fortsætter:

- For medlemmerne i Social- og Sundhedsudvalget har det været den enkelte beboer og personalets helbred, som har haft den højeste prioritet. Derfor har vi fulgt KL’s anvisning om at afvente en national retningslinje, før der blev åbnet op for udendørsbesøg på plejecentrene. Nu er denne retningslinje endelig kommet, og derfor får vi nye muligheder, og nye løsninger som besøgspavilloner og lignede tiltag , der gør besøg på udearealer muligt. Vi skal selvfølgelig stadig gøre alt, hvad vi kan, for at undgå smittede beboere på plejecentrene.

Derfor vil besøgene stadig skulle ske under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold og efter de retningslinjer, de fleste nu kender.

Book i dag og kom på besøg onsdag

Alle Thisted Kommunes plejecentre er, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, gjort klar til at modtage udendørsbesøg på udvalgte arealer ved hvert center fra og med onsdag d. 13. maj.

Du skal derfor kontakte plejecentret og aftale en tid for dit besøg, og du kan ringe for at bestille tid allerede fra i dag, tirsdag d. 12. maj. Vi forventer, at mange vil være interesserede i at besøge centrene, så derfor kan vi dog ikke garantere, at alle kan få muligheden allerede onsdag. 

Forholdene for at komme på besøg er forskellige på de enkelte plejecentre, og det er det enkelte center, som har ansvaret for, at besøgene foregår på en forsvarlig måde. Derfor hjælper du også personalet bedst ved at følge de anvisninger, som de giver dig.

Find kontaktoplysninger til plejecentrene.

Retningslinjer

Der vil fortsat være et stort fokus på at forhindre en spredning af corona, og retningslinjerne herunder er fortsat gældende for alle, der ønsker at besøge centrene.
  • Besøgende med symptomer på COVID-19 har ikke adgang. Besøgende skal samtidig være symptomfri i 48 timer før besøg
  • Besøg skal altid ske efter aftale med plejecentret, og altid foregå på det udpegede besøgssted
  • Maksimalt to besøgende af gange. Der opfordres samtidig til, at det er de samme personer hver gang
  • Den enkelte beboer må maksimalt modtage 3 besøg om ugen fra samme pårørende
  • To meters afstand mellem besøgende og beboeren, dvs. der må ikke være fysisk kontakt på noget tidspunkt i forbindelse med besøget
  • Besøgende og beboere skal sidde og blive siddende på de opstillede pladser
  • Hvis en beboer rejser sig eller bliver urolig, er det personalets opgave at bringe beboeren til ro. Pårørende skal fastholde to meters afstand
  • Pårørende skal vaske eller spritte hænderne ved ankomst
  • Besøget må maksimalt vare 15-30 min.
  • Der serveres ikke forplejning, ligesom besøgende ikke må medbringe forplejning

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00