Byggemodning – når arealer gøres klar til husbyggeri

Thisted Kommune sørger for, at der er et godt fundament for nye husejere i Klitmøller og Snedsted.

03-06-2020Nyhed

I den sydlige udkant af Snedsted er et nyt lille parcelhuskvarter så småt ved at tage form.

Her er 11 byggegrunde udstykket – den mindste på 858 m2– den største på 1315 m2. I sensommeren kan de nye ejere begynde at bygge deres drømmehuse.

Også i Klitmøller vil det snart være muligt at bygge 12 nye huse i et område, hvor der tidligere har ligget en campingplads.

De færreste tænker måske over, hvad det kræver af forarbejde at gøre de kommunale byggegrunde klar.

Byggemodning betyder, at der lægges forsyningsledninger til vand, kloak, el, fiber og gadelys – i Klitmøller endda også fjernvarme. 
Byggemodningen af de to arealer begyndte sidste år, efter at der var godkendt en lokalplan for hvert af områderne.
Et af de første trin var at få lavet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene.

I Klitmøller viste det sig, at grundvandet stod meget højt – mellem 40 og 80 cm under jordoverfladen. Dette betyder, at området skal drænes. Der er blevet søgt og givet tilladelse til, at grundvandet kan ledes ud i Klitmøller Å ved hjælp af drænrør.

- Vi skal ned i en dybde, så vi kan få lagt kloakledninger ned, forklarer Gitte Andersen, der er projektleder for byggemodningen i både Klitmøller og Snedsted.

Dræningen foregår kun, så længe der arbejdes i dybden med rørledninger. Derefter laves der en terrænregulering, og der lægges muld på.

Entreprenørfirmaet Jacobsen & Blindkilde har arbejdet cirka tre dage med dræning, og pladsformand Kristian Pedersen er den første dag efter pinse i gang med at markere, hvor brøndene til spildevand og regnvand skal være – en af hver på hver grund. Via GPS finder han de eksakte placeringer i forhold til de tegninger, han har på sin iPad.

- Vi skulle gerne i gang med at grave i dag, siger Kristian Pedersen.

I Snedsted gemte den nye udstykning på en overraskelse under jordoverfladen. Gravemaskinerne stødte på et fundament fra et tidligere renseanlæg, der blev nedlagt engang i 1970’erne. Miljøafdelingen blev kaldt til for at tage jordprøver, og der var heldigvis ingen tegn på forurening.

- Det er sådanne ting, man ikke kan vide, før vi får sat skovlen i jorden, siger Gitte Andersen om overraskelsen, der har kostet en måneds forsinkelse i byggemodningen i Snedsted.

Undervejs i byggemodningen er der en del, der skal koordineres med forsyningsselskaberne – særligt samarbejdspartneren Thisted Vand, de rådgivende ingeniører og entreprenørfirmaerne. Der holdes byggemøder hver 14. dag.

- Lige nu har vi en udfordring med at ændre i en ledningstrassé i Snedsted af hensyn til en nærliggende ejendom, fortæller Gitte Andersen.

Så der skal bestilles nye bøjninger til vand og spildevand på baggrund af nye tegninger.

Gitte Andersen regner med, at byggemodningen i både Snedsted og Klitmøller vil være færdig om 12-14 uger.

Salget af byggegrunde i Snedsted – Sigurd Müllers Vej og Enehøjvej - er inde i den sidste fase. Torsdag den 4. juni, 2020 er sidste frist for at byde. Mindsteprisen på den mindste grund på 858 m2 er 257.000 kr. For den største grund er mindsteprisen 393.000 kr.

Grundene i Klitmøller ventes udbudt i slutningen af august. Mindsteprisen pr. m2er endnu ikke fastlagt, idet den skal godkendes af politikerne i Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget i Thisted Kommune.

De nye parceller i Klitmøller får adresse på Peder Hausgaards Vej.

Fakta:
11 byggegrunde gøres klar i Snedsted. Adressen bliver Enehøjvej eller Sigurd Müllers vej.

12 byggegrunde modnes i Klitmøller. Adressen er Peder Hausgaards Vej.

Begge byggemodninger er forsinkede på grund af uforudsete komplikationer. Arbejdet ventes færdigt om 12-14 uger.

Snedsted: Niras har været rådgiver i projektfasen. Gravearbejdet udføres af entreprenør Ib G. Jensen A/S

Klitmøller: Moe er rådgiver i projekt- og udførelsesfasen. Gravearbejdet udføres af Jakobsen & Blindkilde A/S


Dronebillede ved Klitmøller Å

12 nye byggegrunde i Klitmøller ligger i den sydlige del af byen ved Klitmøller Å og den nye foreningsvej. I baggrunden Vesterhavet. Byggemodningen udføres af Thisted Kommune. Dronefoto: Gitte Andersen, Thisted Kommune


Dronebillede over Snedsted
De 12 nye byggegrunde i Klitmøller etableres på et areal ved Vangvej, hvor der tidligere lå en campingplads. I baggrunden ses kirken. Dronefoto: Gitte Andersen, Thisted Kommune

De 11 nye byggegrunde i Snedsted ligger i den sydlige del af byen ved Enehøjvej og Sigurd Müllers vej

De 11 nye byggegrunde i Snedsted ligger i den sydlige del af byen ved Enehøjvej og Sigurd Müllers vej. I baggrunden mod nord skimtes hallen og skolen. Dronefoto: Gitte Andersen, Thisted Kommune

Et kig over landskabet mod syd fra det område i Snedsted, hvor der lige nu byggemodnes. Dronefoto: Gitte Andersen, Thisted Kommune
Et kig over landskabet mod syd fra det område i Snedsted, hvor der lige nu byggemodnes. Dronefoto: Gitte Andersen, Thisted Kommune


Pladsformand Kristian Pedersen, Jakobsen og Blindkilde A/S og projektleder Gitte Andersen,
Pladsformand Kristian Pedersen, Jakobsen og Blindkilde A/S og projektleder Gitte Andersen, Thisted Kommune, drøfter de aktuelle udfordringer i forbindelse med byggemodningen af de 12 nye byggegrunde i Klitmøller. Foto: Thisted Kommune

Grundvandet står højt i Klitmøller, og derfor har Thisted Kommune været nødt til at igangsætte dræning af området i samarbejde med entreprenør Jakobsen & Blindkilde
Grundvandet står højt i Klitmøller, og derfor har Thisted Kommune været nødt til at igangsætte dræning af området i samarbejde med entreprenør Jakobsen & Blindkilde (her pladsformand Kristian Pedersen). Dræning er nødvendig for, at man kan nedlægge vand- og kloakledninger i to-tre meters dybde. Senere vil der ske en terrænregulering. Foto: Thisted Kommune


Kristian Pedersen finder via GPS de steder, hvor brøndene skal graves ned i området. Foto: Thisted Kommune
Kristian Pedersen finder via GPS de steder, hvor brøndene skal graves ned i området. Foto: Thisted Kommune


Brøndene ligger klar på jordoverfladen i det område, hvor der byggemodnes i Snedsted.
Brøndene ligger klar på jordoverfladen i det område, hvor der byggemodnes i Snedsted. Men arbejdet ligger stille lige nu, fordi der er lavet et nyt ledningstrassé, og der skal bestilles nye bøjninger. Foto: Thisted Kommune

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk