PLANSTRATEGI 2020 er i høring

I planstrategien er der blandt andet fokus på landsbyudvikling, turisme og klima. Men der er også plads til dine ideer og derfor er planstrategi 2020 nu kommet i offentlig høring.

26-06-2020Nyhed

To mennesker går tur i klitterne

Planstrategi. Ordet lyder måske ikke så sexet, men bag ved det ligger der faktisk en lang række af beslutninger og overvejelser, der alt sammen har at gøre med den fremtidige udvikling af Thisted Kommune.
Se Planstrategi 2020 for Thisted Kommune her.

- i planstrategien sætter politikerne retningen for Thisted Kommunes udvikling. For eksempel hvis der skal bygges nyt i Hanstholm eller Klitmøller, hvis der skal trækkes flere turister til kystbyerne eller hvis Thisted midtby skal fornyes, forklarer plan- og miljøchef Marianne Galsgaard Davidsen. 

Planstrategien er dermed den overordnede ramme, som mange andre planer og strategier bliver lagt ind i – for eksempel kommuneplanen og underliggende lokalplaner. Hvis man illustrerer sammenhængen, kunne det se sådan ud:

Trekant som viser planstrategi i toppen, kommuneplan i midten og lokalplaner i bunden

Otte fokusområder med plads til mere

I den kommende strategi er der valgt otte fokusområder ud. Disse er 

  1. Samspil mellem by og land
  2. Klimatilpasning
  3. Turismepolitiske overvejelser
  4. Kystbyer
  5. Attraktive erhvervsarealer
  6. Thisted by som købstad
  7. Danmarks naturkommune
  8. Energi og ressourcer
- I de otte fokusområder har vi både øje for, hvad Thisted Kommune som helhed skal være, men også for hvordan de forskellige mindre byer og lokalsamfund kan udvikles for at skabe gode levevilkår for alle. Desuden tænker vi i energi, natur og turisme, uddyber Marianne. 

Samspil med FNs verdensmål

I planstrategien indgår der også FNs 17 verdensmål, hvoraf fem er udvalgt som særlige relevante pejlemærker for Thisted Kommune. Disse er bæredygtige byer og lokalsamfund, klimaindsats, livet på landet, bæredygtig energi samt partnerskaber for handling. 

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen nederst i artiklen. 

Kom med dine ideer

Indenfor høringsperioden fra den 26. juni indtil den 3. september kan du komme med dine kommentar og sende os dine idéer, som du synes skal tages med i revisionen af kommuneplanen. 

OBS: Det offentlige debatmøde, som tidligere var annonceret i Snedsted Hallen, er aflyst på grund af corona. Du kan dog stadig sende dine ideer herunder:

Send dine kommentar og idéer til Planstrategi 2020 og den kommende kommuneplanrevision

Fakta

Kommunalbestyrelsen har 23. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2020, som er grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen. Strategien er Kommunalbestyrelsens bud på, hvilke områder indenfor fysisk planlægning der skal fokuseres på i Thisted Kommune. Planstrategi 2020 er i høring indtil 3. september 2020 og vi opfordrer alle til at indsende idéer og kommentar til, hvad der skal arbejdes med i revisionen af Kommuneplan 2017-2029.

Planstrategi 2020 blev vedtaget som dagsordenspunkt nr. 110 fra Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020, og offentliggjort den 26. juni 2020. Dermed igangsættes revisionen af kommuneplanen. 

Hent Planstrategi 2020 for Thisted Kommune som PDF (16MB)

Planstrategi 2020 er udviklet med afsæt i forudsætningsredegørelsen. 

Se Forudsætningsredegørelse for Planstrategi 2020 her (21MB)

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00