Bus til Klitmøller og Vorupør i hele sommerferien

Når NT’s sommerkøreplaner træder i kraft søndag d. 28. juni 2020, vil det igen være muligt at tage med bussen til Klitmøller, Vorupør og Stenbjerg i weekenden. Rute 313 og 322 får denne dato ny sommerkøreplan, med fire returafgange lørdage og søndage på begge ruter.

18-06-2020Nyhed

Thisted Kommune har i foråret 2020 besluttet, at man gerne vil tilgodese de mange sommerturister og fastboende i Klitmøller og Vorupør, og har derfor vedtaget, at weekendbetjeningen opretholdes på rute 313 og 322 i skolernes sommerferie. Kørsel i weekenderne blev ellers nedlagt i forbindelse med køreplanskiftet den 11. august 2019, da ruterne stort set ikke blev benyttet.

Afgangene i sommerkøreplanen er stort set uændret i forhold til helårskøreplanen for de  øvrige ferieperioder. Dog skal du i Nørre Vorupør være særligt opmærksom på, at bussen i retning mod Thisted standser i den modsatte side af Vesterhavsgade og Hawblink, end man er vant til. Dette skyldes, at Hawblink ensrettes i retning fra Landingspladsen og ud, for at skabe bedre plads til parkerede biler. Det betyder derfor, at samtlige busser, som kører gennem Nørre Vorupør, kører fra Kystvejen ad Vesterhavsgade til Landingspladsen, og videre ad Hawblink til Kystvejen.

Sommerkøreplanerne for rute 313 og 322 kan findes på NT’s hjemmeside samt på Rejseplanen. Køreplanerne vil ligeledes være at finde i NT’s sommerrutefolder, som kan fås på Thy Turistbureau, i busserne samt på campingpladser og feriecentre.

Fakta
  •  Sommerkøreplan på rute 313 og 322 gældende i perioden 28. juni - 8. august 2020.
  •  I weekenden køres fire returafgange på begge ruter lørdage og søndage.
Vær opmærksom på ændret kørselsretning i Vorupør, når du skal med bussen mod Thisted.

Nyhed bragt i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk