Tilpasninger af besøgsforbud på plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt et tilpasset påbud om besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Danmark.

12-06-2020Nyhed

Som en del af sundhedsmyndighedernes fortsatte arbejde med at inddæmme udbredelsen af Coronavirus/COVID-19, har Styrelsen for Patientsikkerhed i dag udsendt et påbud om nye, midlertidige restriktioner for at få lov at besøge kommunens plejecentre. Dette nye påbud erstatter det, der hidtil har været gældende.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som Thisted Kommune udsteder, betyder
  1.  at besøg på plejecentre altovervejende skal foregå på udendørs arealer
  2.  at besøg på indendørs arealer på plejecentre ikke kan ske, medmindre at

    • besøget sker til en beboer, som er kritisk syg eller døende, eller
    • besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget et - to faste besøgspersoner. Det er lederen på det enkelte plejecenter, som laver en vurdering af, hvilke beboere, der ikke er i stand til at modtage udendørs besøg
Læs påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Ida Pedersen, der gennem en formandsbeslutning har gennemført påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ida Pedersen fortæller:

- Det er ikke nogen hemmelighed at vi er meget ærgerlige over at dette nye påbud kun medfører ændringer for et mindre antal af plejecentrenes beboere og deres pårørende. Vi har rigtig mange beboere på plejecentrene og pårørende, som savner at kunne foretage besøg som før coronavirus. Derfor blev vi først rigtigt glade, da Sundheds- og Ældreministeriet tidligere signalerede, at besøgsforbuddet vil blive lempet. Men nu kan vi konstatere, at dette desværre ikke er tilfældet. Vi ønsker derfor at forsikre alle kommunens borgere om, at så snart der kommer nye muligheder for besøg på plejecentrene, vil disse også blive taget i brug med det samme.

Alle primære pårørende til ældre, der bor på plejecentre i Thisted Kommune, vil få tilsendt et brev, der forklarer om de tilpassede restriktioner for besøg på kommunens plejecentre.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00