Skub til vækst ved hjælp af vidensjob

Virksomheder i Thy har fortsat ekstraordinære muligheder for at få tilskud til at rekruttere højtuddannet arbejdskraft

31-01-2020Nyhed

Virksomhedspraktik. Nordjysk Vækstpilot. Landdistriktsvækstpilot. InnoBooster.
Der findes et hav af forskellige ordninger, som nordjyske virksomhedsejere kan benytte sig af for at få nye højtuddannede ind i virksomhederne – og dermed skabe grundlag for vækst.

Men det kan være meget uoverskueligt for den enkelte direktør eller ejer at finde ud af, hvilken ordning det er hensigtsmæssigt at benytte, hvilke faglige kompetencer de nyuddannede behersker og hvilke tilskudsmuligheder, der er.

Projekt Vækst via Viden er et godt redskab. De forløbne tre år er der skabt 676 job som følge af ordningen i Nordjylland, og derfor introduceres nu en ny treårig periode: Vækst via Viden 2.0.
Thisted Kommune Erhverv og Virksomhedsservice samt Thy Erhvervsforum har allerede stærke erfaringer fra den forløbne periode, som der nu bygges videre på i projektet.

- Vi arbejder rigtig godt sammen med Virksomhedsservice på Jobcenter Thisted. Det er et parløb, vi kører, siger projekt- og sekretariatsleder Pia Møller Madsen, Thy Erhvervsforum.

Thy Erhvervsforums konsulenter kender det lokale erhvervsliv og kan over for virksomhederne gøre opmærksom på forskellige tilskudsordninger, der gør det lettere at rekruttere højtuddannet arbejdskraft.

Eksempelvis kan der gives tilskud til 50 procent af lønnen (max 12.500 kroner pr. måned) i fire måneder til en nyuddannet, der forudgående har været ledig i maksimum seks måneder (Nordjysk Vækstpilot).

En anden ordning giver samme tilskud pr. måned i et eller to år til en højtuddannet medarbejder, der har anderledes viden/uddannelse end de øvrige medarbejdere (Landdistriktsvækstpilot).

Washpower A/S i Bedsted fik i juni sidste år ansat forretningsingeniør Martin Ørberg Andersen som landdistriktsvækstpilot med toårigt tilskud fra Innovationsfonden.

Ansættelsesforholdet har været en gevinst.
- Han gør virkelig en forskel i forhold til det, der hedder teknisk dokumentation og brugermanualer. Det er vigtigt for os, at sådan noget bliver fulgt til dørs. Hvis vi ikke havde Martin, var det en ydelse, vi skulle købe uden for huset, siger Glenn Pedersen, der er medejer af Washpower.

Glenn Pedersen understreger, at det absolut er planen at beholde Martin Ørberg Andersen som medarbejder, når tilskudsordningen udløber i sommeren 2021.

Han kan kun anbefale andre virksomheder at gå til Thy Erhvervsforum, hvis de ønsker hjælp til at rekruttere højtuddannet arbejdskraft.

- Det er rart at få hjælp til at udfylde skemaer. Det vil jeg på alle mulige måder råde til, siger han.

Strategien for de erhvervskonsulenter, der arbejder sammen om Vækst via Viden 2.0, er at synliggøre tilskudsordningerne endnu mere over for virksomhederne.

- Vi tror, der er behov for, at virksomhederne kan se, hvad andre har gjort – og at det virker, siger Pia Lykke Madsen.

I Thisted Kommune er der eksempelvis rekrutteret ingeniører, kommunikationsjob og folk med kompetencer inden for salg, markedsføring, kvalitetskrav og dokumentation.

Men alligevel er det begrænset, hvor stor en succes projektet har været, når man tæller hoveder. I den forløbne treårige periode er der kun ansat 22 højtuddannede som følge af Vækst via Viden.

- Det er det lange seje træk, og det handler om at få sænket nogle barrierer, siger Lasse Thomsen, chefkonsulent i Erhvervshus Nordjylland.

Barrierer for erhvervsledere kan være ”mindset” (Er vi dygtige nok til at have en akademiker ansat?), økonomi og administration.

Lasse Thomsen lægger heller ikke skjul på, at der er en geografisk barriere den anden vej. Det er svært at få nyuddannede til at søge job uden for eller langt fra Aalborg.

Derfor er der også nu lavet en aftale med Akademikernes a-kasse om formidling af jobmuligheder i Thy – måske især interessant for højtuddannede med en baggrund i Nordvestjylland.

Pia Lykke Madsen er glad for, at Thisted Kommune Erhverv har en aftale med Aalborg Universitet om at fortælle de nyuddannede om mulighederne i Vækst via Viden.

Projekt ”Fra bybo til thybo” samt Klub Thy og Karrieremessen er andre initiativer, der læner sig op ad en indsats for at matche virksomheder med unge, der har taget en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Thisted Kommunes Erhverv, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg har besluttet, at det fremover skal være Virksomhedsservice under Jobcenter Thisted, der har tovholderfunktionen i forhold til Vækst Via Viden. Opgaven skal udføres i samarbejde med Thisted Kommunes erhvervsafdeling og Thy Erhvervsforum.


Fakta
Projekt Vækst via Viden er igangsat af de nordjyske kommuner (Kommunekontaktråd Nordjylland) og Business Region North Denmark i erkendelse af, at der er forskellige barrierer for at ansætte højtudddannede medarbejdere i virksomhederne.

I Vækst via Viden er der fra 2016-19 fundet et jobmatch til 676 medarbejdere i hele Nordjylland. I Thisted Kommune er det 22 medarbejdere.

Der har været fuld gas på fra starten
Der har været fuld gas på fra starten. Det er spændende at være i en lille virksomhed på vej frem. Man får et stort ansvar og arbejder inden for et bredt område. Det er lige i min ånd, siger Martin Ø. Andersen (t.h.), her sammen med Glenn Pedersen, medejer af Washpower A/S. Martin Ø. Andersen har allerede været med til at udvikle et nyt produkt i virksomheden, nemlig en højtryksrenser i to modeller, der sælges sammen med vaskerobotterne.

Martin Ø. Andersen har allerede været med til at udvikle et nyt produkt i virksomheden, nemlig en højtryksrenser i to modeller, der sælges sammen med vaskerobotterne.


 Washpower A/S, Bedsted, producerer og sælger vaskerobotter til hovedsageligt landbrugssektoren. Virksomheden har i øjeblikket 35 ansatte.

Washpower A/S, Bedsted, producerer og sælger vaskerobotter til hovedsageligt landbrugssektoren. Virksomheden har i øjeblikket 35 ansatte.