Gamle huse rives ned og giver plads til nye pæne byrum

Thisted Kommune afsætter igen i år en pulje til nedrivning af forfaldne ejendomme. Pengene rækker til at fjerne mellem 40 og 50 huse.

29-01-2020Nyhed

Gamle, forfaldne bygninger bliver revet ned i de mindre fællesskabs- og friluftsbyer og erstattes mange steder af blomsterbede og flisebelægninger.

Det kan lade sig gøre, fordi Thisted Kommune i 2020 afsætter knap fire millioner kroner til en indsats mod farlige og forfaldne ejendomme, og staten bidrager med yderligere knap seks millioner kroner.

Rene Melgaard Nielsen, projektleder fra Byg og Byfornyelse, vurderer, at bevillingen rækker til at rive mellem 40 og 50 ejendomme ned, hvilket er samme niveau som de foregående to år.

Den statslige pulje til nedrivning, Landsbyfornyelsespuljen, er rettet mod bygninger i byer med mindre end 4.000 indbyggere.

Byfornyelse i hele Thy og Hannæs

I Thy og på Hannæs er de sidste par år fjernet nedrivningsmodne ejendomme i blandt andet Vestervig, Gettrup, Hurup, Morup Mølle, Koldby, Hørdum, Snedsted, Hundborg, Sjørring, Frøstrup, Bjerget, Østerild, Vesløs og Hanstholm.

Sjørring Byudvikling ApS er en af de foreninger, der har haft glæde af Thisted Kommunes nedrivningspulje.

- Vi har haft en meget tæt dialog med Thisted Kommune. Det har fungeret godt, og det har været nemt, siger Kaj Thomsen fra Sjørring Byudvikling.

Sjørring Byudvikling har 130 anpartshavere og har indsamlet i alt 200.000 kroner. Indtil videre er der opkøbt en ejendom på Gl. Sjørringvej og en ejendom på Odinsvej, der begge er revet ned på kommunens regning.

- En by, hvor husene står og forfalder, kan hurtigt komme til at se træls ud, siger Kaj Thomsen om borgernes motivation for at gå ind i sagen.

En del af de penge, som Thisted Kommune sætter af til indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme bliver brugt til at skabe nye byrum og grønne opholdsmuligheder.

På kommunalbestyrelsesmødet 28. januar blev det besluttet at bruge i alt ti millioner kroner til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2020 – heraf 60 procent finansieret fra staten. Esben Oddershede, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, fortæller om beslutningen:

- Vi har 45 ejendomme på venteliste til nedrivning i øjeblikket, og dem kan vi nu stort set fjerne. Det er fornuftigt. Der er en rigtig god grund til at gøre det her. Det giver et løft til de områder, hvor der er faldefærdige huse, og det gør, at folk vil bo der, og vi har mulighed for at flere flytter dertil.

Den gamle købmandsbutik i Koldby før nedrivning

Koldby efter byfornyelsen


Koldby er en af de mindre byer i Thisted Kommune, der de senere år har haft glæde af nedrivningspuljen. Den gamle købmandsbutik er revet ned i Algade, og til gengæld er der skabt en lille grøn oase samme sted.

Luftfoto af Koldby som viser områdefornyelsen
Luftfoto af Koldby centrum efter byforskønnelsen på to adresser – Ved Parken og Stadionvej.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00