Ny sti - et led i Den Blå Løber

Engang for ikke ret længe siden var her kun en smal og ujævn trampesti mellem Thisted Camping og Synopal. Men i dag kan alle byboere og thyboere opleve den friske fjordluft og udsigten over Thisted Bredning på en helt nyrenoveret og bredere sti.

06-02-2020Nyhed

Den nyrenoverede sti i dagslys

Den faste belægning betyder, at det er nemmere at gå tur langs fjorden – også med barnevogn og rollator. Foto: Thisted Kommune

Første del af ”Den rekreative rute” – også kaldet ”Den Blå Løber” - mellem Thisted By og Eshøj er klar til at blive betrådt, efter at vi givet den en fast belægning i form af betonfliser på strækningen vest for Synopal, mellem Thy Cable Park og Thisted Camping.

Hensigten med betonbelægningen har været at gøre det lettere og skønnere at færdes til fods, på cykel, med rollator eller med barnevogn.

Stien, der er halvanden meter i bredden, er forsynet med LED-lamper i knæhøjde, idet formålet er at skabe tryghed og gøre det muligt at færdes om aftenen øst for byen og langs med fjorden.

Den lave pullertbelysning på hele strækningen fra rensningsanlægget til Synopal Havn er skabt i samspil med lodsejere på strækningen.

Del af samlet plan for CHI

”Den Blå Løber” er en del af den samlede plan for Cold Hawaii Inland, der handler om at gøre Thy til et nationalt center for frilufts- og vandaktiviteter.

Strandstien mellem Johnsens Allé og trappen til Synopal-havnen er cirka en kilometer og udgør første etape af et stiforløb, der forbinder Eshøj med Silstrup Hoved.

”Den Blå Løber” er en samlet betegnelse for den bynære indsats i Thisted, hovedbyen ved Limfjorden. Det er en rekreativ forbindelse, et aktivitetsbånd, der forbinder en række spots i Cold Hawaii Inland spots i Thisted, fra Dragsbæk og til Synopal Havn.

Strækningen mellem Silstrup Hoved og Eshøj udgør samlet 6,7 kilometer. I de kommende år vil vi i flere etaper arbejde med at skabe bedre adgang til fjorden og en række rekreative frirum for alle.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk