Vorupør og Klitmøller får et nyt løft

Udkast til udviklingsplan for de to stærke feriesteder i Thy bliver præsenteret på to borgermøder i februar.

04-02-2020Nyhed

Det handler om investeringer. Det handler om at skabe grundlag for øget turismeudvikling. Det handler om det gode liv og aktiviteter – hele året.

Thisted Kommune arbejder sammen med fonden Realdania om en strategisk og fysisk udviklingsplan for Vorupør og Klitmøller. De to byer er blandt de 18 steder på Vestkysten, der har fået status som stærke feriesteder.

Nu er første oplæg til udviklingsplanen klar til at blive forelagt på to borgermøder. Det sker
  • 18. februar på friskolen i Klitmøller
  • 20. februar på Silicon VØ i Vorupør
  • Begge aftener klokken 19.00 - 21.00
I slutningen af november sidste år havde borgerne i de to byer – og andre interesserede – mulighed for at komme med deres ønsker og input til udviklingsplanen. Ideerne er blevet sammenholdt med viden om, hvad der skal til for at skabe udvikling i turismebranchen – når man ser på væsentlige fokuspunkter som overnatning, oplevelser og bymiljøer.

Erhvervskonsulent Henrik Jensen fra Thisted Kommune understreger, at borgerne kan glæde sig til at se oplægget.

- Jeg håber, at borgerne vil opleve, at planen har de elementer, der skal til for at skabe udvikling i turismen i overensstemmelse med ønsket om, at området også er et godt sted at bo hele året, siger Henrik Jensen, der er projektleder.

Et vigtigt element i udviklingsplanen er at skabe grundlag for et mere varieret overnatningstilbud til turisterne.

Henrik Jensen understreger, at der ved udarbejdelse af planen er fokus på at friholde værdifuld natur.

Hensigten med borgermøderne i februar er dels at informere om, hvordan udviklingsplanen tegner sig – og dels at have en dialog med borgerne om, hvordan planen kan modelleres yderligere.

Den fysiske og strategiske udviklingsplan for Vorupør og Klitmøller fremlægges for Thisted Kommunalbestyrelse på et temamøde 25. februar, og planen ventes endelig godkendt i april.

Realdania støtter udviklingsplanen for Klitmøller og Vorupør med 500.000 kroner fra puljen ”Vestkysten viser vejen”, og Thisted Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

Udsigt over Vorupør

Thy har to stærke feriesteder, Klitmøller og Vorupør, og nu arbejdes der med en ny fysisk og strategisk udviklingsplan for byerne. Her et foto fra Vorupør, hvor der snarest bygges et nationalparkcenter ved Hawblink.
Foto: Thisted Kommune

Kontaktinfo

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00

E-mail: erhverv@thisted.dk