Styrket rehabilitering og kunstig intelligens skal give mere omsorg og nærvær i ældreplejen

Thisted Kommune har fået finansieret et projekt af Sundhedsstyrelsen, der vil udforske nye og innovative veje til at frigive mere tid til pleje hos den enkelte borger.

23-12-2020Nyhed

Kunstig intelligens er ikke noget, man normalt ville forbinde med nærværende og omsorgsfuld ældrepleje.

Men det bliver det nu.

Thisted Kommune har fået finansieret et projekt af Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Projektet skal undersøge, teste og afprøve, hvorvidt kunstig intelligens kan lette medarbejdernes dokumentationsbyrde og dermed frigive tid til pleje og omsorg af de ældre borgere i Thy.

Projektet skal også undersøge og teste, hvordan Thisted Kommune kan levere en mere tværfaglig og sammenhængende rehabiliteringsindsats, hvor borgernes livskvalitet og selvbestemmelse er mere i fokus.

Talegenkendelse og kunstig intelligens
Håbet er, at projektet kan give nogle helt nye redskaber, der kan sikre den gode ældrepleje i fremtiden. Thisted Kommune står - ligesom mange af landets kommuner - over for, at der vil komme flere og flere ældre borgere.

Det vil stille større krav til ældreplejen, samtidig med at der vil være færre hænder til at løse opgaven.

Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune:

- De udfordringer, vi står overfor, kræver, at vi tænker nyt og innovativt, hvis vi skal kunne levere en værdig ældrepleje af høj faglig kvalitet i fremtiden. Vi har med dette projekt fået en unik mulighed for at afprøve nye løsninger, som kan skabe store forandringer i Thisted Kommune og forhåbentligt inspirere resten af landet, udtaler han.

Thisted Kommune tror på, at der ved en helhedsorienteret indsats og innovativ tilgang kan ske en større værdiskabelse, som kan forløse de potentialer, som kommunen ved, der er i forhold til både dokumentation og rehabilitering.

Helt konkret går projektet blandt andet ud på at teste nye digitale løsninger som for eksempel kunstig intelligens og talegenkendelse.

Frontmedarbejderne er afgørende

Det er frontmedarbejderne, der kommer til at skulle afprøve de nye teknologier og arbejdsgange for rehabiliteringsindsatsen. De får altså en vigtig og afgørende rolle i forhold til sikre, at løsningerne i sidste ende frigiver tid til mere omsorg og nærvær hos den enkelte borger.

Det fortæller Anne Fink, der er sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune.

- Målet er, at medarbejderne skal bruge mindre tid ved skærmen. Her kan kunstig intelligens hjælpe os. Men det kan ikke stå alene. Vi vil i løbet af projektet blive klogere på, hvordan vi kan tilrettelægge vores indsats, så der kommer mere fokus på selvbestemmelse, værdighed og livskvalitet hos den enkelte borger.

Thisted Kommune har indgået et samarbejde med flere eksterne aktører for at sikre, at der findes frem til de rigtige løsninger.

De eksterne partnere er IT-virksomheden Systematic, innovationsbureauet Hard Work, Mind & Magic (HWMM) ved Miriam Lerkenfeld og specialist i machine learning og professor i datalogi ved Københavns Universitet, Anders Søgaard.

Fakta om finansieringen:
  • Projektet med kunstig intelligens i Thisted Kommune har fået tilsagn om en bevilling på 13.664.901 kroner til anvendelse i projektperioden, der løber ét år.
  • Sundhedsstyrelsen pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen giver penge til projekter, der udvikler og afprøver nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen.
  • Det er et krav til projekterne, der får støtte fra puljen, at der skal ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre.
  • I alt har Sundhedsstyrelsen modtaget 61 ansøgninger til puljen, hvoraf 31 projekter – heriblandt Thisted Kommunes projekt – har fået tilsagn om støtte.
  • På landsplan er der ansøgt for i alt 446.347.626 kr. De støttede projekter modtager til sammen 246 mio. kr.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00