Kommunaldirektør: Thy tager en omgang mere med restriktioner

Hjemsendte skoleelever, forbud mod besøg, lukkede biblioteker og kulturhuse samt restauranter, der kun leverer take-away. De restriktioner, der siden 11. december har været gældende for Region Midtjylland, Region Sjælland samt Aalborg og Odense kommuner, kommer nu også til Thy.

16-12-2020Nyhed

En omgang mere med restriktioner og nedlukning. Det er desværre de faktuelle omstændigheder og et nødvendigt tiltag, fordi smittetrykket er stigende på landsplan, også i Thy. Smittetrykket førte tidligere på måneden til yderligere restriktioner i 69 kommuner, men indtil nu har Thy og resten af Nordjylland klaret frisag. Sådan bliver det ikke fra onsdag d. 16. december, hvor såvel Thy som alle andre kommuner i Danmark bliver indlemmet i de udvidede restriktioner.


Der bliver tale om en nedlukning i stort set samme omfang, som den vi i Thy har oplevet to gange nu. Første gang i marts, og senest imens Fødevarestyrelsen arbejdede på at nedbringe smitterisikoen blandt minkbestandene. Det forklarer kommunaldirektør Ulrik Andersen:

- Vi har set et smittetryk, der har steget en lille smule dag for dag, i Thy. Det får nu sundhedsmyndighederne og regeringen til at udvide restriktionerne til at gælde hele landet, og således også i Thy. Men jeg mener, at thyboerne er godt rustede til at tage endnu en omgang, netop fordi vi to gange nu har oplevet, hvordan en nedlukning hurtigt påvirker hele vores hverdag. Når vi alle sammen udviser et godt samfundssind, får vi forhåbentligt også hurtigt bragt smitten ned igen – og dermed ophævet restriktionerne.

De udvidede restriktioner betyder blandt andet, at
  • Folkeskolen, med undtagelse af 0. – 4. klasse samt sårbare børn og unge, skal blive hjemme og modtage fjernundervisning
  • Ungdomsuddannelser og voksenuddannelse skal modtage fjernundervisning
  • Videregående uddannelser skal overgå til digital undervisning uden fremmøde
  • Thisted Kommune samt andre offentlige arbejdspladser samt private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at lade ansatte arbejde hjemmefra
  • Alle kulturinstitutioner, herunder biblioteker, biografer, spillesteder og teatre mv, skal holde lukket for offentligheden
  • Fritids- og idrætsfaciliteter skal ligeledes holde lukket for offentligheden
  • Barer, restauranter og cafeer må kun holde åbent for take-away

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet, 15. december 2020

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Udvidelse-af-restriktioner-til-hele-landet.aspx

De kommunale områder, herunder børnehave og daginstitutioner, holder fortsat åbent. Fysisk fremmøde på jobcentret er ikke muligt, og i Borgerservice er der kun adgang for akutte ekspeditioner. Hjemmeplejen kører som normalt. På plejecentrene indføres der igen et besøgsforbud, hvilket betyder, at maks. tre pårørende må komme inde på beboernes egne lejligheder. 

På socialområdet er der endnu ikke indført besøgsforbud, men social- og sundhedsdirektør Tue von Påhlman vurderer, at det kan være på vej.

- Vi ved godt, at det er rigtigt svært for både pårørende, beboere og personalet. Det er ikke en ønskværdig situation for hverken borgere eller deres pårørende, men vi forstår baggrunden for tiltagene, der forhåbentlig kan bidrage til en hurtigere tilbagevenden til den hverdag, vi kender, afslutter Tue von Påhlman.  

Indtil videre gælder restriktioner frem til 3. januar. Besøgsforbuddet på plejecentrene varer indtil det bliver ophævet.

Opdateret 18. december: fjernet linjen om særligt indrettede besøgsrum på plejecentrene.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00