Nyt bybusnet betyder halvtimedrift

Mandag d. 10. august 2020 lanceres et nyt bybusnet i Thisted. Hensigten med ændringerne er at tilbyde et bybusnet, som tilgodeser flere borgere, uddannelsessteder og arbejdspladser i Thisted, end det nuværende net.

07-08-2020Nyhed

Nyhed produceret i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Det nuværende bybusnet i Thisted by består af fire linjer, som betjener hvert sit område af byen, med varierende serviceniveau hen over dagen.

Med det nye net vil de fire linjer blive lagt sammen til to ringforbindelser, som begge får halvtimedrift i myldretiden, og timedrift i formiddagstimerne.

To nye ringlinjer

Den nye linje 1 betjener Tingstrup, Tilsted og Dragsbæk, mens den nye linje 2 betjener området omkring sygehuset og gymnasiet, samt østbyen ved Sennelsvej, Lindevej og Fårtoftvej. Lerpyttervej betjenes af rute 312 og 314, samt på enkelte ture af en ny linje 3.

Fordelene ved det nye net er, at en større del af byen får adgang til halvtimedrift på bybusnettet, bl.a. Tingstrup og størstedelen af østbyen, som i dag har timedrift. En anden fordel er, at det bliver nemmere at komme på tværs af byen, idet busserne på linje 1 og 2 kører forskudt af hinanden, skiftevis på hver af linjerne. Det betyder, at du kan stige på linje 1, og fortsætte videre på linje 2 efter et kort ophold på Thisted Station. Eller stige på linje 2, og fortsætte videre på linje 1. Slutteligt er det forhåbningen, at bybusnettet vil opleves mere overskueligt.

Ruter omlægges for at mindske gangafstand

For at opnå fordelene ved halvtimedriften i bybusnettet, vil nogle borgere få lidt længere afstand til stoppestederne, og rejsetiden vil blive forøget med op til 10 minutter på nogle rejserelationer. For at mindske generne ved længere gangafstand, vil nogle af de øvrige buslinjer køre andre veje. Bl.a. vil rute 90 mod Hanstholm blive omlagt, så der mellem Højtoftevej og Ringvej køres ad Højager, Refsvej og Havrevej, ligesom rute 312 og 314 omlægges til at køre via Lerpyttervej.

De nye køreplaner kan findes på Rejseplanen samt på NT’s hjemmeside, hvor der også er en beskrivelse af ændringerne. Du kan desuden møde én af Arrivas chauffører på Thisted Station mandag, tirsdag og onsdag i uge 33, i tidsrummet 6.30 – 9.30 og 13.00 – 17.00, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål omkring det nye bybusnet.

FAKTA: Nyt bybusnet i Thisted
  • Mandag d. 10. august 2020 lanceret nyt bybusnet i Thisted.
  • Nuværende linje 1 og 4 lægges sammen til en ny linje 1, som betjener Tingstrup, Tilsted og Dragsbæk.
  • Nuværende linje 2 og 3 lægges sammen til en ny linje 2, som betjener området omkring sygehuset og gymnasiet, samt området omkring Sennelsvej, Lindevej og Fårtoftvej.
  • Lerpyttervej betjenes af rute 312 og 314, samt på enkelte ture af ny linje 3.
Kortet herunder viser det nye bybusnet, samt de øvrige ruter, som betjener Thisted by.

Kortet viser omlægningen af de gamle ruter og oprettelsen af to ringveje

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk