Påbud på Plejecenter Fyrglimt

Plejecenter Fyrglimt havde i september besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har udløst påbud om bedre journalisering, dokumentation af samtykke samt opbevaring af medicin.

27-11-2019Nyhed

Fyrglimt er et plejecenter i Hanstholm, som tager sig af ældre borgere med både kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Det vil sige borgere, der for eksempel lider af demens samtidig med at have fysiske og psykiske lidelser.

I september fandt Styrelsen for Patientsikkerhed anledning til at lave et tilsyn på centret dels for at se på beboernes forhold og tilstand, dels for at se på den samlede ledelse, personalet og den daglige administration.

I deres efterfølgende rapport har Styrelsen for Patientsikkerhed angivet en række punkter, som munder ud i flere påbud. Der er dog ikke givet kritik af hverken beboernes personlige forhold eller af personalets kompetencer i omsorg og pleje.

Udløbet adrenalin og manglende dokumentation

Frem til tilsynet var der problemer med både manglende dokumentation og måden, som medicinen blev opbevaret på.

I deres rapport har Styrelsen for Patientsikkerhed derfor angivet, at der i to ud af tre journaler manglede beskrivelser af de metoder, som personalet har benyttet i deres pleje for beboerne. Der manglede også dokumentation af samtykker, som enten beboere eller pårørende har givet forud for en eventuelt magtanvendelse.

Desuden fandt tilsynsmedarbejderne nogle ampuller med adrenalin, hvor datoen for sidste holdbarhed var udløbet.

Alvorlig situation og hurtig handling

Ulrik Andersen, kommunaldirektør og konstitueret direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen mener, at situationen er alvorlig, og at der skal rettes op på en række forhold øjeblikkeligt:

- I arbejdet med vores beboere med de her komplekse udfordringer, så følger der også et krav om en grundig dokumentation for de metoder, hjælpemidler og den daglige pleje, som vi udfører. Det har vi ikke været gode nok til på Fyrglimt, og det tager jeg meget alvorligt.

Han uddyber:

- Et påbud er altid noget, vi tager meget alvorligt og reagerer på med det samme. I Fyrglimts tilfælde har vi allerede nu taget affære. Vi har iværksat en handleplan, der indenfor fire uger skal have rettet op på påbuddene, som Styrelsen for Patientsikkerhed har angivet.

- Desuden har administrationen allerede udarbejdet nye vejledninger til, hvordan og hvornår man kan anvende magt, og hvilke krav om dokumentation og samtykke som skal overholdes.

Allerede inden Styrelsen for Patientsikkerhed afsluttede deres tilsyn, var flere af fejlene rettet op. Efterfølgende har Styrelsen for Patientsikkerhed anerkendt, at Fyrglimts handleplan er konstruktiv men at den ikke kan medføre et ophør af påbuddene før man konstaterer, at forholdene er bragt i orden. Dette har Fyrglimt en frist på fire uger til at gøre.

De to tilsynsrapporter, som ligger til grund for påbuddene, kan læses i deres fulde længde på Fyrglimts hjemmeside.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00