Borgermøde om Tingstrup Sø

Torsdag. d. 9. maj kl. 19 giver vi en status på Tingstrup Sø og planen for rekreative tiltag i området.

06-05-2019Nyhed

Torsdag d. 9 maj giver vi interesserede borgere en status på Tingstrup Sø projektet. I august 2018 startede arbejdet på at genetablere Tingstrup Sø og genslynge vandløbet Bækken. Formålet med projektet er at fjerne kvælstof, klimasikre Thisted og skabe et bynært rekreativt område.
Vi er nu klar med en plan over rekreative tiltag i området, som vi gerne vil fortælle mere.

Til mødet vil du bl.a. høre mere om:
- Anlæggelse af handicapvenlig sti rundt i området.
- Etablering af trampesti langs og på overdrevsskrænter.
- Anlæggelse af træbro, boardwalk, tværs over ådalen.
- Etablering af naturrum/bålhytte
- Opsætning af bænke mv. langs stisystem

Vi samles i Plantagehuset, Plantagevej 18 i Thisted fra kl. 19 - 21. Vi vil sørge for sodavand, kaffe og kage. Ingen tilmelding er nødvendig.

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00