Forslag til nyt Grønt Danmarkskort for Thisted Kommune er i høring

Thisted Kommunes Teknik og Erhverv har udarbejdet et forslag til et nyt Grønt Danmarkskort for Thisted Kommune i Kommuneplantillæg nr. 5 – Revision af Grønt Danmarkskort, som er i høring nu.

14-06-2019Nyhed

Thisted Kommune har som en del af Kommuneplan 2017-2029 udpeget et Grønt Danmarkskort. Se det gældende Grønt Danmarkskort her. Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk og omfatter både eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser. Grønt Danmarkskort skal ses som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder.

Efter vedtagelsen af det gældende Grønt Danmarkskort er der blevet nedsat et fælles Lokalt Naturråd for Thisted og Morsø Kommuner. Det Lokale Naturråd består af både erhvervsinteresser og grønne organisationer, samt lokale foreninger, der sammen har opgaven at bistå kommunerne med udpegning af Grønt Danmarkskort.
Arbejdet i Det Lokale Naturråd for Thisted og Morsø Kommuner har resulteret i en række anbefalinger, samt forslag til en række justeringer af de eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort.

Forslaget til et nyt Grønt Danmarkskort for Thisted udpeger nye områder som særlige naturområder, potentielle naturområder og økologiske forbindelseslinjer, med baggrund i anbefalingerne fra Det Lokale Naturråd og bemærkninger, som blev indsendt i debatfasen for planen.

Du kan finde Kommuneplantillæg nr. 5 – Revision af Grønt Danmarkskort her.

Kommuneplantillægget er i høring fra d. 12. juni 2019 til 7. august 2019.

Bemærkninger kan sendes til Plan og Miljø på plan@thisted.dk.

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk