Ørhagevej ensrettet i uge 28 - 32

Ørhagevej i Klitmøller bliver som et forsøg gjort ensrettet i sommerferien (fra uge 28 til og med uge 32).

01-07-2019Nyhed

 Det gør vi for at sikre, at sommertrafikken kan forløbe så gnidningsfrit som muligt, og efter vi har været i dialog med beboerne, forretningsdrivende og foreningerne i Klitmøller har vi valgt at lave dette forsøg i år. 

Vi laver samtidigt p-zoner på to timer langs Ørhagevej. Desuden indføre vi derfor også samtidigt et forsøg med parkeringsforbud i den side på Bavnbak, så trafikanter lettere kan komme ud den vej.

Der er sat skilte op, der viser den midlertidige ordning. Til efteråret tager vi igen en snak med beboere, forretninger og foreninger for at evaluere på forsøget. 

Piktogram oversigt som viser ensretning af Ørhagevej

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk