500. 000 kr til Søtrappen i Hurup

Lars Larsen, JYSK, har netop doneret 500.000 kr. som tilskud til en ny søtrappe ved Anlægget i Hurup. Søtrappen skal være med til at skabe sammenhæng mellem bymidten og Anlæggets hovedsti og gøre Hurup mere attraktiv for bosætning, for turister og for handelslivet. 

22-01-2019Nyhed

Arkitektens projekttegning af Søtrappen

Foto: Labland Architects

Områdefornyelsen i Hurup har fået en god start på det nye år, Lars Larsen, Jysk, har netop doneret 500.000 kr. til projektet, der er et resultat af samarbejdet mellem Thisted Kommune og Thisted Vand omkring indsatsen med at områdeforny Anlægget. Donationen skal være med til at skabe et nyt, rekreativt område i Hurup, hvor der i Anlægget etableres et 2700 m3 stort regnvandsbassin med en søtrappe som forbindelsesbro mellem søen og Anlæggets nordlige del.

Opførelsen af søtrappen skal være med til at sikre sammenhængen mellem bymidten og Anlæggets hovedsti, der forbinder bymidten med skolen og fritidsområdet, vest for jernbanen. Med Anlæggets umiddelbare tilknytning til Hurups gågade, er der et stort potentiale for at tilføre bymidten helt nye og spændende kvaliteter. Søtrappen skal ikke alene være bro mellem byen og Anlægget. Den skal også være med til at skabe opholdssteder og muligheder for, at besøgende kan komme helt ned og røre ved vandet.

”Det er et meget spændende projekt, og jeg er sikker på, at det vil være med til at give Hurup et løft. Jeg er glad for, at jeg har muligheden for at bidrage positivt til udviklingen af en by, som har betydet meget for mig,” siger Lars Larsen.

Klimasikre Hurup
Men ikke nok med at der bliver tilført en ny attraktion til byen, der gør Anlægget til et helt anderledes og spændende sted at opholde sig. Hurup bliver også klimasikret. Søen sikrer nemlig, at Hurup kan modstå fremtidens skybrud og ekstreme regnmasser.

Den nye sø bliver forsynet med frisk vand fra kildevældet i Birkekær, der ligger på Dyrskuepladsen for foden af Ashøje i Hurups vestlige del. Vandet herfra vil via en rørledning blive ledt ned gennem Bredgade og møder ved Torvevej en fordelingsbrønd, der tillader en del af vandet at komme ind i søen.

Udløbet i den østlige ende af søen samler igen vandmasserne i hovedledningen, der sluttelig leder vandet til Visby Å med udløb i Limfjorden. At der konstant vil være en tilstrømning af kildevand fra Birkekær, er medvirkende til at søens vand altid vil fremstå rent og indbydende.

Thisted Vand forventer at starte udgravningen af søen i marts/april 2019 – afhængig af vejrforholdene. Forud for udgravningen er Thisted Kommunes gartnere gået i gang med at fælde de træer, der står i vejen for den nye sø. Når søen er anlagt reetableres træbeplantningen, sådan at byens hjerte fortsat står grønt og frodigt i fremtiden.

Projekter er en del af helhedsplanen for Hurup, også kendt som “Hurup - det grønne hjerte”.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00