Forundersøgelsen af “Fjordstræde — passage mellem by og fjord” skudt igang

Med 150 deltagere blev de første skridt taget til det, der måske vil blive Thisted bymidtes nye vartegn.

21-02-2019Nyhed

Kort over Thisted bymidte med gule sedler klistret på

Diskussioner om både adgangsveje, parkeringsforhold, livet som butiksdrivende og betydningen for turister blev diskuteret livligt til borgermødet, hvor præsentationen af projektet omkring “Fjordstræde - passage mellem by og fjord", blev skudt igang.

Formålet med projektet er at styrke bymidten, særligt handelslivet og oplevelserne, der er at finde i Thisteds gågade og omkring denne. Forundersøgelsen er finansieret af RealDania under deres projekt “Hovedbyer på forkant”. Og netop bymidten havde mange af de fremmødte en klar mening om, hvilket også var hele baggrunden for at afholde borgermødet. 

- Der er rigtigt mange forhold at tage med ind i denne forundersøgelse, og netop derfor kan I som kender byen fortælle os, hvad vi skal tænke over, fortalte Ditte Marquard fra Urland Aps. 

Firmaet er sammen med Pro-vins de to konsulentfirmaer, som hjælper Thisted Kommune med at lave forundersøgelsen sammen med byens borgere, kulturaktører, handelsdrivende og alle andre interesserede. RealDania har bevilget 250.000 kr til at gennemføre forundersøgelsen, som borgermødet onsdag d. 20 var en del af. Det er planen, at der holdes endnu et borgermøde, hvor alle de forskellige inputs og mulige løsninger bliver præsenterede, senere på året. 

Mange vigtige pointer fra samskabelsen

Diskussionerne rundt om bordene tog det meste af en time, og imens havde bordformænd travlt med at notere tanker og ideer ned. Rigtigt mange borgere havde en ide om, hvad de gerne se at der sker med bymidten og en mulig kommende Fjordpassage, samt betydninger for kultur- og cafelivet i området fra Nytorv og ned mod Havnetorv.

- Der kom virkeligt mange gode inputs og forhold, som vi skal tage med i betragtningerne når vi arbejder videre, fortæller Camilla Holm Broe, projektleder for Thisted Kommune

- Derfor har det været super vigtigt for os at få samlet så mange inputs som muligt, samtidigt med, at vi lyttede og fik folk til at snakke sammen om de forskellige udfordringer i projektet. Det her er et rigtigt godt eksempel på, hvor godt det går, når vi får inddraget folk i at skabe udviklingen sammen med os.

Forundersøgelsen fortsætter nu med at samle de mange ideer og gøre status på, hvilken indflydelse de har på et videre projekt. 

Konklusionen på forundersøgelsen vil senere bliver sendt til Realdania, hvis der politisk bliver sagt OK til at gå videre med projektet. Hvis både finansiering og den politiske indstilling falder på plads, kan Fjordpassagen åbne i slutningen af 2020.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00