Unge i Thisted Kommune skubbes i den rigtige retning

Thisted Kommune har lanceret et nyt behandlingstilbud, der skal hjælpe unge ud af et problematisk forbrug af rusmidler.

07-02-2019Nyhed

U-Turh Thisted
De mangler indhold i hverdagen. Tiden bliver brugt på at ryge hash. De falder væk fra fællesskabet og uddannelsessystemet. Men alle unge har ret til et godt liv - et liv uden et problematisk forbrug af rusmidler.

Thisted Kommune har derfor lanceret et nyt behandlingstilbud, der skal hjælpe unge med et problematisk forbrug af rusmidler tilbage på rette spor.

Motivation frem for intervention
U-Turn Thisted har fokus på andre metoder, end de traditionelle behandlingstilbud. U-turn Thisteds indsatser er karakteriseret ved at være fleksible og dække hele spektret fra forebyggende og tidlige indsatser til mere intensive behandlingsindsatser. Her kombineres rådgivning med en tidlig indsats. Den tidlige indsats er vigtig, for at opnå resultater med mindst mulig indgriben i den unges liv.


- Det er centralt, at vi hjælper den unge med at få en meningsfyldt hverdag, der hvor de er. Derfor arbejder vi også på at motivere den unge til en ny start i skole, uddannelse, praktik eller arbejde, forklarer Jesper Hedegaard, sektionsleder af klub- døgn- og behandlignstilbud, Thisted Kommune.


U-Turn Thisted arbejder med en helhedsorienteret tilgang til de unge. Det giver stor mening at arbejde helhedsorienteret – med alle aspekter af ungdomslivet. Der er således mange forhold og mange aktører, der kan have betydning for, hvordan det lykkes for den enkelte unge at skabe positive forandringer fortæller Jesper Hedegaard.

Konkrete mål
Når du som ung bliver indskrevet i U-Turns behandlingstilbud, er der to overordnede mål, som skal være nået, før kontakten til U-Turn slutter; dels skal den unge være ophørt, eller væsentligt reduceret i sit forbrug. Dels skal den unge være igang med en uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet. 

U-Turn fokuserer på områder, som f.eks. forbedrede familierelationer, fritidsinteresser, øget fysisk og psykisk sundhed m.m. Ting, der samlet set kan give et meningsfyldt indhold i hverdagen.
Fakta om U-Turn
• Det er en åben og anonym rådgivning
• Målrettet unge mellem 16 og 23 år
• Der er fokus på problematisk forbrug af rusmidler
• Den unge bliver ikke indlagt til behandling
• Der tilbydes forskellige aktiviteter som sport, e-sport, cross, SUP o.l.