Værdighed i ældreplejen

Pårørende til beboere på ældrecentre er mere oplyste i dag, end for 25 år siden. Internettet har også gjort sit indtog her- og pårørende stiller flere spørgsmål og er mindre autoritetstro end tidligere. Et aspekt, der ofte kan føre til konflikter, men hvor en ny gruppe værdighedsambassadører gør en forskel.

20-12-2019Nyhed

Sidste efterår sendte Lotte Bloch en ansøgning til Sundhedsstyrelsens Videnscenter for Værdig Ældrepleje, hvori hun bad om besøg af styrelsens rejsehold. Lotte Bloch havde nemlig identificeret en stadigt voksende udfordring:

- Jeg oplevede, hvordan pårørende stiller flere spørgsmål nu, og dermed stiller højere krav til os og vores rutiner. Ofte er de egentlig småting, men hvis det ikke håndteres på den rigtige måde, kan det hurtigt eskalere og blive til en egentlig konflikt, fortæller Lotte Bloch.

Derfor blev ansøgningen sendt afsted, for at få rejseholdet på besøg og få undervisning i ’’bevidst perspektivskifte’’. For det var faktisk det, det hele drejede sig om: At se tingene fra et andet perspektiv. Ofte har det været misforståede hensyn, der har været årsag til en konflikt – konflikter der i nogle tilfælde har været så voldsomme, at ansatte har været bange for visse pårørende. Lotte Bloch uddyber:

- Et eksempel på et misforstået hensyn, er når en ny beboer på et ældrecenter får besøg af pårørende, og de ansatte ikke vil forstyrre ved at gå ind på stuen. Fra de ansattes perspektiv har det naturligvis været for, at beboeren skulle have lov til at have et privatliv. Men for de pårørende, som måske er på besøg i to timer, bliver perspektiver, at borgerne ikke får pleje eller personalet mangler opmærksomhed på deres kære. Dette er et rigtig godt eksempel på, hvordan en konflikt hurtig kan eskalere, hvis vi ikke får talt sammen og afstemt vores forventninger. Desuden skal vi som professionelle være opmærksomme på, at hverdagen på et ældrecenter for de fleste pårørende er ny og derfor ukendt. Vi skal derfor også anskue tingene fra både et personaleperspektiv og et pårørendeperspektiv.

Bevidst perspektivskifte


At kunne se tingene fra et andet perspektiv har været omdrejningspunktet i det undervisningsforløb, Sundhedsstyrelsen sammensatte til i alt 16 personer fra henholdsvis Dragsbækcentret og Klitrosen. Det har resulteret i, Thisted Kommune har fået uddannet et korps af værdighedsambassadører, der er eksperter i kommunikationen med pårørende.

- Det er vigtigt vi som plejepersonale er nærværende og empatiske i vores arbejde. Og når de pårørende stiller flere spørgsmål i dag, end tidligere, stiller det større krav til os, og forventningerne er højere, forklarer Lotte Bloch.

Derfor bliver der arbejdet meget med at forventningsafstemme, når der flytter nye beboere ind.

- Indenfor 14 dage har vi et møde med de pårørende, hvor vi klarlægger dels hvordan dialogen skal foregå; er det via mail, sms, telefonisk eller personlig overlevering og hvor meget skal de pårørende involveres, forklarer hun. Ved dette møde, hvor kontaktperson, sygeplejerske og teamleder deltager spørges også meget ind til tiden før plejehjem. Her er vi særlig opmærksomme på tidligere vaner, ønsker og behov. Der tales også om, at plejehjemmet nu bliver hjem, og det er ønskeligt, at pårørende er aktiv deltagende i hverdagslivet, såvel i løsning af praktiske opgaver samt deltagende i fester og lignende

Konference om værdighed bruger godt Thisted eksempel


Arbejdet med at kunne skifte perspektiv og på den måde sikre et godt samarbejde, fik Sundhedsstyrelsen til at bede Lotte Bloch om at fortælle om det gode eksempel på deres konference ” Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation?”, som foregik den 10. december i Odense Kongres- og Kulturcenter.

Lotte Bloch interviewes i Odense Kongres og Kulturcenter

Her blev Lotte interviewet foran de cirka 450 deltagere på konference, bestående at både ledere, konsulenter, folk fra interesseorganisationer og medarbejdere fra plejesektorerne i hele landet.

- Forløbet med værdighedsrejseholdet har både været udfordrende og lærerigt, og resultaterne er til at få øje på i form af medarbejdere, der nu går de pårørende i møde og pårørende, der glædestrålende fortæller, at de føler sig velkommen, straks de træder ind ad døren, fortalte Lotte Bloch under konferencen, imens Sara Louise Friis Rose, daglig leder af Videnscentret og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, interviewede hende.

Konferencen har derfor været en løftestang for det initiativ og den viden, som ambassadørerne sammen med rejseholdet har bygget op i Thisted Kommune.

- Det er derfor fortsat vigtigt, at vi har fokus på, at dette ikke er raketvidenskab. I bund og grund handler det om respekt og ordentlighed, om at behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet. Nu bruger vi ikke tid på at løse konflikter længere. Nu kan vi stedet fokusere på vores kerneopgave; at levere god og kærlig pleje til vores beboere, afslutter Lotte Bloch.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00