Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Budgettet for 2019 er klar

En samlet forligskreds nåede torsdag aften til enighed om Thisted Kommunes budget for 2019. Kommunens gunstige økonomiske situation udnyttes til at styrke velfærdsområdet og erhvervsudviklingen og ikke mindst til at sikre et stærkt anlægsprogram.

28-09-2018Pressemeddelelse

Torsdag aften nåede forligskredsen bag Budget 2019 til enighed og kan nu fremlægge Thisted Kommunes budget for det næste år. Tre væsentlige punkter i budgettet er en bred styrkelse af velfærds- og forebyggelsesområdet, en klar satsning på erhvervsudvikling i området og slutteligt et stærkt anlægsprogram, der skal være med til at styrke Thisted Kommune generelt.

- Det har været meget vigtigt for mig at arbejde for at nå frem til et samlet forlig, så jeg er rigtig godt tilfreds med budgetforliget. Vi har nu et budget og et budgetforlig som alle partier i Kommunalbestyrelsen er enige om. Det er godt for Thisted Kommune og vores borgere, siger borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard.

Stærkere velfærd
Velfærdsområdet er i høj grad i fokus i Budget 2019, og de centrale velfærdsområder styrkes. Det betyder at dagtilbudsområdet får højere normeringer, ligesom skoleområdet tilføres ekstra midler.

Ældre- og handicapområdet tilgodeses også i kommunens budget idet der tilføres samlet 9,8 millioner til de to områder. Der er blandt andet afsat 200.000 til musikterapi for demente borgere, og der er satset stærkt på at tiltrække og fastholde medarbejdere til ældreområdet.

Desuden er der enighed om at etablere decentrale borgerserviceenheder i Hurup og Hanstholm, for at gøre borgerens adgang til kommunen lettere.
Derfor er der også enighed om at undersøge muligheden for at ansætte en borgerrådgiver, for at gøre dialogen mellem kommunen og borgerne bedre.

En stærk og koordineret erhvervsudvikling
Forligskredsen er enige om at styrke den strategiske indsats for erhvervsudviklingen i Thisted Kommune. Her er der særligt fokus på en koordinering af kommunens erhvervsaktiviteter. Thisted Kommunes bidrag til Thy Erhvervsforum forhøjes derfor til fire millioner kroner, for at styrke den koordinerede erhvervsudvikling i kommunen. Thy Erhvervsforum skal fremadrettet koordinere erhvervsfremmeindsatserne i Thy&Co, Food Cluster, Task Force Hanstholm Havn og handelsstandsforeningerne.


Anlægsinvesteringer
Der er fortsat politisk fokus på at fastholde et stærkt anlægsprogram, der kan understøtte udviklingen af Thisted Kommune og sikre en fremtidig service til borgerne. Et af de første punkter i anlægsinvesteringerne er finansieringen af Center for Sundhed, som finansieres med 58 millioner kroner i perioden 2020-22.

Et andet punkt er asfalt, hvor der afsættes yderligere fem millioner kroner i 2019, fire millioner i 2020 og en halv million i 2022. Det samlede budget på 18,6 mio. kr. i 2019 og på 17,6 mio. i 2020 og frem skal bidrage til styrkelse af infrastrukturen til gavn for såvel borgere som erhvervsliv.

Slutteligt forhøjes puljen til byggemodning med to millioner i 2019 og fremadrettet og puljen til renovering af skoler tilføres yderligere en million i 2019.

Budgettet skal endeligt godkendes ved andenbehandlingen tirsdag d. 9. oktober.