1,6 mio. kr. til Ny Foreningsvej i Klitmøller - nu går vi i gang

Realdania har bevilliget 1,6 mio. kr. til projektet 'Ny Foreningsvej' i Klitmøller', som nu er klar til at gå i gang! Efter en udviklingsperiode kan der nu sættes tryk på etableringen af en sammenhængende natursti langs Klitmøller Å. Målet er bedre tilgængelighed, og flere mødesteder og oplevelsesmuligheder i den nordjyske kystby.

17-09-2018Nyhed


Klitmøller er en by i rivende udvikling og med et voksende antal af borgere, Realdania har derfor besluttet at bevillige 1,6 mio. kr. til en Ny Foreningsvej i kampagnen Stedet Tæller, som skal være med til at styrke udviklingen i Klitmøller.

Etableringen af en ny natur sti skal være med til at understøtte Klitmøllers transformation til en by, hvor de bløde trafikanter er i højsædet, samtidig med at der åbnes for øget tilgængelighed til en af Klitmøllers skjulte skatte, nemlig strækningen langs Klitmøller Å. Undervejs på ruten mellem Friskolen og Ørhagevej bliver der flere opholdssteder, hvor det er muligt at sidde og nyde udsigten til åen.

Målet er at skabe større tilgængelighed på tværs af byen og styrke oplevelsesmulighederne i naturen, ved at gøre Klitmøller Å mere tilgængelig for borgerne og turisterne. Helt konkret er der tale om en sammenhængende natursti med flere rekreative mødesteder langs Klitmøller Å. Mødestederne skal skabe en serie af forskelligartede oplevelser langs åen og har særligt fokus på bevægelse, natur, kultur, leg og læring med formidlingen af stedet og byens historie som den røde tråd.

Når stien er færdig, kommer Ny Foreningsvej til at løbe ca. 850 meter fra Ørhagevej og Åmarken til Vangvej, Klitmøller Kirke og området ved Klitmøller Friskole. Der er tale om en stenmelssti, som bliver tilgængelig for alle og som - på nogle strækninger - bliver en alternativ og trafiksikker rute fra hovedvejen til byens friskole.

Thisted Kommune håber at det nye stiforløb kan være med til at gøre det mere attraktivt at gå eller cykle, end det er at tage bilen, så man på den måde kan dæmpe trafikken væsentlig på hovedgaden.

Projektet udspringer af et meget omfattende og dialogbaseret arbejde med en helhedsplan for byen, en 100% borgerdrevet proces, hvor der har været en stor opbakning blandt de lokale. Her har processen vist et øget behov for nærrekreative arealer, og at byens historiske forankring og rødderne til åen er vigtig for den lokale selvforståelse.

FAKTA:
Status:
Projektet er under projektering og forventes realiseret ultimo 2018-2019.

Vision: At skabe sammenhæng og tilgængeliggøre naturarealer omkring Klitmøller Å samt skabe nye alternative forbindelser i byen.

Hovedgreb: Tilgængeligheden skal forbedres, og en række udendørs mødesteder skal skabes langs Klitmøller Å.

Organisation:
Thisted Kommune er projektejer i samarbejde med ansøgergruppen, bestående af lokale borgere.


Kontaktinformation
Gerd Dam
Arkitekt, maa
Teknik & Erhverv
Thisted Kommune
Tlf.: 9917 2251
E-mail: gerd@thisted.dk


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk