CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Fælles offentligt indkøb af sundhedsartikler

Patienten er i fokus, når Region Nordjylland og de nordjyske kommuner går sammen om at indkøbe de samme sårprodukter til borgerne.

16-11-2018Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra Region Nordjylland

Borgere, der har været i behandling på et hospital, har fordele ved at benytte samme produkter, når de er udskrevet fra hospitalet.
Dette bidrager til en mere sammenhængende patientbehandling på tværs af sektorer. Når patienter med sår overgår fra behandling på hospitalet til behandling i hjemmeplejen eller på plejehjem, er der mange fordele forbundet med, at de samme sårprodukter anvendes både på hospitalerne og i kommunerne. Bl.a. opnår patienterne og personalet bedre kendskab til færre produkter, og dette reducerer risikoen for fejlagtig brug af produkterne.

Dette er en af baggrundene for, at Region Nordjylland og kommunerne i regionen er blevet enige om at lave et fælles udbud af sårplejeprodukter, der skal sikre et fælles sortiment på tværs af region og kommuner.

 - Vi skal videre ad denne vej. Der er flere områder, hvor der er åbenbelyse fordele for patienter og personale, hvis regioner og kommuner køber sundhedsprodukter ind i fællesskab. Vi er klar til flere lignende pilotprojekter, og ønsker at projekterne udbredes på landsplan, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Udbuddet består af en bred række kompressions- og sårprodukter, som bidrager til en effektiv sårbehandling indenfor alle typer af sår.

Udarbejdelse af sortimentsbehov varetages i tæt samarbejde med klinisk fagpersonale fra begge sektorer, og det er forventningen, at udbudsmaterialet offentliggøres i marts 2019 med kontraktstart december 2019.

 - Det giver rigtig god mening med en fælles indkøbsaftale, som kan bidrage til en øget sammenhæng og ensartethed i behandlingen inden for en række kliniske områder. Desuden er forventningen også, at en fælles indkøbsaftale kan bidrage til en øget ensartethed på bl.a. prisen. Ud over en fælles aftale på sår- og kompressionsområdet, ser vi også potentialer på andre områder, fx inkontinens, siger Jette Husth Larsen, områdeleder for syge- og hjemmeplejen, Hjørring Kommune.

Det bliver Region Nordjylland, som kommer til at stå i spidsen for det tværoffentlige udbud, og alle de nordjyske kommuner er med.

Kontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice

Borgerservice:
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17

IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00
IT@thisted.dk

Send sikker post


Åbningstider:

OBS ændrede åbningstider
i Borgerservice
i uge 29 og 30
Mandag -torsdag
Fredag

Borgerservice 


10.00 - 12.30
10.00 - 12.00
Mandag 
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00
 
IT og Digitalisering
 
Mandag - onsdag   08.00 - 15.00
Torsdag   08.00 - 17.00
Fredag  08.00 - 14.00