Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Spejdere, vuggestue og lokal ildsjæl vinder årets integrationspriser

Årets integrationspriser for Thisted Kommune blev uddelt torsdag.

12-10-2018Nyhed


Preben Holler og Nataliia Gudymenko overrækker Integrationsprisen til Gitte Thyrrestrup, leder af Tumlehuset.

Integrationsrådets formand Nataliia Gudymenko og medlem Preben Holler var torsdag eftermiddag på rundtur for at overraske de tre modtagere af priserne til henholdsvis en person, en forening og en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for integrationen i Thisted Kommune.

- I år har vi valgt at sætte fokus på dem, der gør en forskel for at støtte børn med udenlandsk baggrund til at være en del af det lokale fællesskab her i Thy, forklarede for-mand Nataliia Gudymenko.

Årets prismodtagere har alle bidraget til integrationen i Thisted Kommune ud fra deres egne forudsætninger og interesser. Den personlige pris går til Ejgil Boye.

- Ejgil har været meget synlig i sit arbejde med flygtninge og integration. Både som ansat i Beredskabsstyrelsen, da vi havde midlertidige indkvartering af asylansøgere på Simons Bakke, og som formand for Thisted Røde Kors. Han har gang på gang været med til at hjælpe familier i nød og sikret midler til arrangementer, der giver flygtningefamilier en bedre forståelse for det danske samfund, sagde Preben Holler.

Foreningspris til spejdere

Thistedspejderne får foreningsprisen, fordi de i de forgangne år er lykkedes med at inkludere flygtninge både som deltagere og aktivitetsledere i Det Danske Spejderkorps. Thistedspejdere er også meget aktive i et landsdækkende initiativ, der hedder Nye danskere, Nye spejdere.

Årets integrationspris til en virksomhed går til vuggestuen Tumlehuset, der har en høj andel af tosprogede børn. Som en af indstillingerne forklarer, Tumlehusets ”åbenhed over for forskellige baggrunde og udgangspunkter smitter af på den generelle stemning i huset, hvor man som forældre kan mærke, at alle er velkomne og bliver behandlet med kærlig omsorg og respekt.”

Formålet med Integrationsprisen er at anerkende personer, foreninger og virksomheder, der gør en positiv forskel for integration i Thisted Kommune. Integrationsprisen blev uddelt første gang i 2017.


Ejgil Boye får anerkendelse både for sin indsats som frivillig i Røde Kors og som ansat i Beredskabsstyrelsen.


Thistedspejderne har i de senere år haft succes med at inkludere flygtninge både som deltagere og ledere i Det Danske Spejderkorps.