Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Ekspropriation: Cykelsti mellem Hurup og Bedsted

Thisted kommune ønsker at etablere cykelsti langs vestsiden af Kirkevej og Grurupvej mellem Hurup og Bedsted.

26-11-2018Nyhed

Thisted kommune ønsker at etablere cykelsti langs vestsiden af Kirkevej og Grurupvej mellem Hurup og Bedsted.

For at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, har Thisted Kommunalbestyrelse besluttet at foretage ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Der bliver afholdt åstedsforretning den 8., 9., og 10. januar 2019.

Alle dage indledes klokken 9.00.

Ejerne af de berørte ejendomme indvarsles ved særskilt brev.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, rettighedshaver, panthaver eller lignende måtte have en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen, og som ikke er særskilt indvarslet.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplan ligger til gennemsyn fra 10. december 2018 til 8. januar 2019 hos Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 22C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk