Ekspropriation: Cykelsti mellem Hurup og Bedsted

Thisted kommune ønsker at etablere cykelsti langs vestsiden af Kirkevej og Grurupvej mellem Hurup og Bedsted.

26-11-2018Nyhed

Thisted kommune ønsker at etablere cykelsti langs vestsiden af Kirkevej og Grurupvej mellem Hurup og Bedsted.

For at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, har Thisted Kommunalbestyrelse besluttet at foretage ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Der bliver afholdt åstedsforretning den 8., 9., og 10. januar 2019.

Alle dage indledes klokken 9.00.

Ejerne af de berørte ejendomme indvarsles ved særskilt brev.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, rettighedshaver, panthaver eller lignende måtte have en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen, og som ikke er særskilt indvarslet.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplan ligger til gennemsyn fra 10. december 2018 til 8. januar 2019 hos Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk