CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Praktiserende læger hører om Thy

Til lægernes årlige konference “Lægedage” blev der gjort en ihærdig indsats for, at praktiserende læger skal kaste blikket mod Nordjylland, og særligt mod Thy.

16-11-2018Nyhed

Hvert år afholder PLO, der er praktiserende læges landsorganisation, en konference med op mod 4000 deltagere fra hele landet. De praktiserende læger og deres kliniske personale mødes og diskuterer blandt andet faglige problemstillinger og jobmuligheder.

På konferencen i Bellacentret i år deltog Thisted Kommune med en repræsentant på vegne af hele Region Nordjylland. Formålet med at deltage var at sætte fokus på problematikken med manglen på praktiserende læger særligt i yderområderne.

Repræsentanten fra Thy var Christian Volmer Nielsen fra Thisted Kommunes erhvervsafdeling. Han beskriver formålet sådan:

- Thisted Kommune stod i en fælles nordjysk stand og var faktisk repræsentant for hele Nordjylland. Vi var med for at sætte fokus på Nordjylland, særligt yderområderne som Thy og Frederikshavn, og formålet var selvfølgelig i sidste ende at få flere praktiserende læger herud, siger han.

På standen stod også Region Nordjylland, samt PLO og Nord-KAP (kvalitetsenhed for praktiserende læger).

- Vores stand var velbesøgt og der var en pæn interesse for at høre om mulighederne i Nordjylland og i Thy, fortæller Christian.

Der deltog omkring 4000 læger, og der var ca. 100 forskellige stande.

Kommer der så flere læger til Thy?

En konkret udløber af at deltage i “Lægedage” bliver, at der også til næste år arrangeres en udflugt til Thy for både læge- og sygeplejerskestuderende fra Aalborg og Århus, hvor de kan danne sig et indtryk af Thys smukke omgivelse og mulighederne her.

- Formålet med de her arrangementer er jo at vise vores område frem og skabe en interesse for at komme herud, både som studerende og senere når man måske skal være praktiserende læge. Det er jo kun ved at fortælle om vores område og skabe en interesse for det, at vi kan have held til at ændre på statistikken, afrunder Christian.

Til arrangementet tidligere i 2018 deltog 30 lægestuderende, og flere stod på ventelisten.

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 22C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk