Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Sikkert Seniorliv: Depressioner går over

Hans Chr. Møller Christensen er forfatter til bogen ”Det går over – En beretning om at komme videre efter depression”. I efteråret gæstede han Snedsted Sognegård i forbindelse med projektet, Sikkert Seniorliv. Her fortalte om at blive ramt af alvorlig depression, og hvordan han kom styrket ud af sygdommen.

09-11-2018Nyhed

”Det går over” er ikke alene en del af titlen på den bog, som Hans Chr. Møller udgav fornylig. Det er også et mantra, der hjalp ham videre, dengang han var syg. For depressioner går over. Og det er vigtigt at huske, når man føler, at man står midt i et helvede.

Men da Hans Chr. Møller Christensen blev ramt af sygdommen anden gang, stod det for alvor klart for ham, at har man haft en depression en gang, er der betydelig risiko for, at det kan ske igen.

Derfor handler hverdagen i høj grad om at gøre de ting, der har en forebyggende eller afhjælpende effekt på depressionerne.

Kan ramme alle

- Depression kan ramme alle. Det rammer helt almindelige mennesker. Der er ikke noget at skamme sig over, siger Hans Chr. Møller Christensen.
I det hele taget gør han i sin bog og i sine foredrag meget ud af at fortælle, at han er en ganske almindelig mand, der har levet et almindeligt liv og har haft en god barndom på en gård på Mors.

Noget forudgående kendskab til sygehusvæsenet havde han ikke, og han havde ingen større problemer. I 1999 fik Hans Chr. Møller Christensen imidlertid diagnosen svær depression og med den fulgte en voldsom nedtur.

Endda selv om han hurtigt kom i medicinsk behandling. Tankerne gik på, om han mon var et svagt menneske, siden han blev ramt af en psykisk sygdom. Han kunne ikke falde i søvn og sov ganske enkelt ikke.

Alt var håbløst. En aften sagde han til sin kone, Inge, at han ville gå ud og kigge på rebet ude i skuret. Det var et råb om hjælp.

- Jeg er helt sikker på, at jeg af hensyn til min familie ikke kunne finde på at gøre ende på mit eget liv, fastslår Hans Chr. Møller Christensen.

En læge blev imidlertid tilkaldt, og Hans Chr. Møller Christensen blev indlagt på den lukkede afdeling. Han fik beroligende medicin og kunne endelig sove. En dag ringer hans far, som dengang var 81 år gammel.

- Depression er en farlig sygdom, men du skal vide, at det går over, sagde han.

Faderens ord var det, der betød allermest under hele sygdomsforløbet.

Behandling og livsstil virker

Året efter fik Hans Chr. Møller Christensen det godt igen og trappede ud af medicinen. Men efter endnu en depression og efter endnu en gang at have kæmpet sig ud på den side, er han i dag til-bage på medicin. Og denne gang ønsker han ikke at trappe ud.- Jeg fokuserer meget på, hvordan jeg kan holde mig rask og forebygge en ny depression. Det betyder, at jeg tager min medicin, og har løbende kontakt med min læge. Jeg er opmærksom på mine tanker og undgår bevidst at tænke småproblemer til store katastrofer, siger han.

Livstilen er også lagt til rette for at undgå tilbagefald. Hans Chr. Møller Christensen løber blandt andet 10-15 kilometer om ugen og er ude i det fri hver dag. Middagslur bliver der også taget tid til, og så rejser han sydpå hver vinter, når det kan lade sig gøre.

I sin søgen efter svar på, hvorfor netop han skulle rammes af depression, skrev han sine erindringer om forløbene ned.

- Det blev til en bog, som jeg nu tager ud og holder foredrag om. Det er også med til at holde mig rask, at jeg ved at forholde mig til depression, holder mig i gang og herigennem kan være med til at hjælpe andre, siger han.

Åbenhed hjælper

I forhold til nærmeste pårørende, kan det være virkelig svært at leve sammen med en, der har depression. Og det kan være vanskeligt at give den støtte, man ønsker at give, fordi den, der er ramt af depression, typisk isolerer sig og kan virke afvisende.

- Jeg tror, at det er meget væsentligt, at man tør tage kontakt til et menneske, hvis man har mistanke om, at de er på vej ind i en depression. Ensomheden er vigtig at bryde, og jeg tror på, at det er afgørende at informere om sygdommen, så flere ved, hvad det drejer sig om. Det er samtidig også meget vigtigt, at folk ved, at det er kloge, dygtige, stærke mennesker, der bliver ramt. Man er ikke svag, fordi man bliver syg, siger Hans Chr. Møller Christensen, der lægger stor vægt på, at man bør åben omkring depressioner på samme måde som alle mulige andre sygdomme.

En vigtig historie

I dag er depression langt om længe blevet en medspiller i livet. Hans Chr. Møller Christensen har lært at leve efter de spilleregler, der følger med, når man har været ramt af depression. Og ikke mindst har han lært at bruge de positive sideeffekter, sygdommen førte med sig, nemlig at han kan være med til at hjælpe andre.

Hans Chr. Møller Christensens fortælling er vigtig at få fortalt, fastslår Lise Volder Kærgård Jensen, som er projektleder for Sikkert Seniorliv i Thisted Kommunes ældreafdeling:

- Det at blive ramt af en depression kan være rigtig vanskelig at gennemleve, både for den enkelte og pårørende. I Thisted Kommune er vi derfor på en særdeles vigtig mission, når vi har fokus på forebyggelse og tidlig indsats for vores seniorer, siger hun.

Thisted Kommune tilbyder derfor forebyggende hjemmebesøg til alle personer, som er fyldt 75 samt til personer fra 65 år og opefter, som har mistet samlever eller ægtefælle. Derudover er en repræsentant fra Ældre-/Seniorrådet og lokale foreninger med i indsatserne under Sikkert Seniorliv, som ud over de forebyggende hjemmebesøg også handler om at sætte fokus på lokalsamfundets betydning i forhold til at understøtte borgere i svære situationer.

- Vi vil være sikre på, at vores tilbud når ud til de borgere, der har behovet, men vi er også opmærksomme på, at det ikke altid lykkes. Derfor vil vi gerne udbrede kendskabet til vores tilbud, så borgerne ved, at de selv kan kontakte os, fortæller Lise Volder Kærgård, der håber at generel oplysning og åbenhjertige forbilleder som Hans Chr. Møller Christensen kan nedbryde de fordomme, der er om sygdommen.

Fakta om Hans Chr. Møller Christensen

Hans Christian Møller Christensen er født i 1948 og voksede op på en gård på Mors. Han kom selv ud at tjene på en gård efter 7. klasse og har arbejdet inden for landbrug og fødevarer, både som praktiker og som rådgiver.
Hans Chr. Møller Christensen er gift med Inge, som han mødte som helt ung og sammen har de fire børn. I 2017 udgav han bogen ”Det går over – En beretning om at komme videre efter depression”.

Fakta om Sikkert Seniorliv

Projektet Sikkert Seniorliv skal opspore og forebygge depression. Det er sat i gang af lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner samt Dansk Selskab for Patientsikker-hed, der støttes af TrygFonden.

Fakta om depression

Depression er en af de almindeligste psykiske sygdomme. Mellem hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet, og man kan have det i forskellige grader. Flere kvinder end mænd får en depression.
Depression kan have store omkostninger, både for den enkelte og samfundet. Depression nedsæt-ter livskvaliteten mere end noget andet og forringer menneskers funktionsevne langt mere end de fleste andre sygdomme.

Her og nu har 125.000 mennesker i Danmark tegn på moderat til svær depression, der kræver behandling.

For yderligere information og kontakt:

Lise Volder Kærgård Jensen Thisted Kommune
Sundhed & Kvalitet
Asylgade 30, 7700 Thisted

E-mail: lvkj@thisted.dk

Telefon: 20 27 35 85