Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Støtte til modernisering af Thisted Museum

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond donerer millioner til første skridt af stor udvidelse af Thisted Museum. Thisted Kommune bakker op.

02-11-2018Nyhed

Museum Thy har fået støtte til at erhverve Jernbanegade 11 i Thisted ved hjælp af en generøs donation fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Fonden har doneret et større millionbeløb til at købe den bygning, der skal huse Thisted Museums udstillinger i fremtiden, og kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har på sit møde tirsdag aften den 30. oktober besluttet at bakke projektet Nyt Thisted Museum op økonomisk.

- Det er en stor drøm, der nu står til at gå i opfyldelse. Alle medarbejdere og jeg selv er meget taknemmelige over for både fond og kommune. Nu er det første og meget afgørende skridt i realiseringen af en helt nødvendig fornyelse af vores museum taget, siger Jytte Nielsen, daglig leder af Museum Thy.

Museum Thy har i en årrække arbejdet på at udvide og modernisere museets hovedafdeling i Thisted. Udvidelsen skal sikre moderne og tidssvarende rammer om formidlingen af Thys fantastiske kulturhistorie, således at børn- og unge, lokale borgere og turister får bedre mulighed for at lære Thy at kende under overfladen.

Museumsgade på vej

Samtidig vil udvidelsen give Thy og Thisted sin helt egen museumsgade med museumsaktiviteter på begge side af Jernbanegade. Første skridt er nu taget hen imod, at der kan indrettes et helt nyt museum i Global Wind Powers gamle domicil, og museets eksisterende bygninger og udeområder vil få nye spændende funktioner. Der skal nu rejses midler til næste fase, som omhandler ombygning og indretning.

Udvidelsesplanerne har været på tegnebrættet i en længere årrække og med den generøse donation fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og tirsdagens tilsagn om solid støtte fra Thisted Kommune, så er der forventning om, at drømmene endelig kan blive til virkelighed på Museum Thy.

Oldtid og erhvervsudvikling

Museets bestyrelsesformand, Poul Hvass Hansen, udtrykker også stor glæde over, at bestyrelsens arbejde med at sikre rammerne omkring et tidssvarende Thisted Museum nu har båret frugt.

- Det er meget opløftende, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Thisted Kommune anerkender museets arbejde og går frem med så generøs en donation til Museum Thy, siger han.

Formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i Thisted Kommune, Niels Jørgen Pedersen, mener, at museumsudvidelsen er et udtryk for, at der i disse år skrive kulturhistorie i Thy.

- Med udvidelsen af Museum Thy kan vi som kommune glæde os over et samlet område, der har fået et gevaldigt og tiltrængt løft. Projektet vil skabe den helt rigtige sammenhæng til kommunens store flagskib, Kultur-Rummet, og Thisted får en spændende sammenhængende bykerne med mange oplevelsesmuligheder, der vil komme herboende og turister til gavn, siger han.

Med erhvervelsen af Jernbanegade 11 i hus kan næste etape påbegyndes. Museet skal nu i gang med at se på formidlingsgreb og temaer for det kommende formidlingsflagskib i Museum Thy, der skal huse alt fra de righoldige oldtidssamlinger og nye spændende historier om erhvervsudviklingen i Thy.