Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Øget fokus på service overfor erhvervsdrivende

Thisted Kommune vil med fokus på "service" øge og forbedre indsatsen over for erhvervslivet.

28-03-2018Nyhed

Thisted Kommune satte i 2017 gang i et kursusforløb, der skulle forbedre servicen over for det lokale erhvervsliv i Thy. Målet med et øget fokus på service er, at sikre en tydelig skriftlig og mundtlig kommunikation, som gør det lettere for erhvervslivet at forstå tilbagemeldingerne fra kommunens ansatte. Direktøren for Teknik og Erhverv, Mogens Kruse Andersen, forklarer:

- Vi har en erkendelse af, at virksomhederne er den vigtigste drivkraft i Thisted Kommune. Det er dem, som giver os arbejdspladser og skatteindtægter, men det er også dem, som sikrer væksten i erhvervslivet. 

Mogens uddyber:

-Vi vil derfor være en myndighed med et udpræget service-gen. Vi er en myndighed, og derfor er der områder, hvor vi er nødsaget til at sige nej, Men når vi siger nej, er det vigtigt for os også at sige, at vi altid ser på mulighederne, for hvad der så kan lade sig gøre.

Forhåndsdialoger forkorter ventetiden

En metode at gøre servicen bedre, og komme eventuelle afslag i forkøbet, er gennem forhåndsdialog med virksomhederne. I en forhåndsdialog kan forskellige forhold bliver afklarede, inden eksempelvis en byggetilladelse bliver sendt afsted. På den måde forkorter Thisted Kommune også sin sagsbehandlingstid, ved på forhånd at have sikret at en ansøgning indeholder de nødvendige oplysninger. Mogens Kruse Andersen begrunder metoden med, at:

- Thisted Kommune har et mål om, at sagsbehandlingstiden fortsat skal ligge på ca. 15 dage, som også er hvor vi er nået til idag. En af de vigtigste værktøjer her er forhåndsdialogen. Ved at have denne indledende dialog med virksomhederne, kan vi på forhånd sikre, at der er en masse udfordringer, som afklares på forhånd. På denne måde sikrer vi også, at virksomhederne får de ønsker til byggeriet, som er mulige ift. lovgivningen.

Sammen med den øgede dialog med virksomheden, har Teknik og Erhverv planer om at tilknytte kontaktpersoner på de større, tværgående opgaver. Målet er at kunne hjælpe virksomhederne fra start til slut i deres projekter.

Mogens Kruse Andersen forklarer afslutningsvis:

- Vi har et stort fokus på at hjælpe virksomhederne så godt som muligt. Derfor vil vi også øge vores fokus på serviceorienterede tiltag i både 2018 og 2019. De forskellige tiltag skal være med til at skabe et større sammenspil med erhvervslivet, som forhåbentlig vil gavne både erhvervslivet og Thisted Kommune.

Herunder kan du se de omtalte serviceguidelines for Teknik og Erhverv.

serviceguidelines for teknik og erhverv

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 22C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk