Der er gang i hjulene i Thy

Udviklingen brager derudaf for erhvervslivet. Der er gennem de seneste par år solgt mere end ni hektar erhvervsjord i Thisted Kommune – svarende til ca. 11 fodboldbaner.

21-03-2018Pressemeddelelse

Siden krisen har løsnet sit tag i Thisted Kommune er det gået rigtig stærkt for erhvervslivet. Flere virksomheder udvider og udvikler sig. Derudover kommer der flere og flere virksomheder til. Vi har over de sidste år set virksomheder som LD Auto ApS, Shashimi Royal, Dansk Anodiserings Industri og mange flere udvikle deres virksomheder eller etablere helt nye domiciler i Thisted Kommune.

Derudover er der i gennemsnit cirka 25 nye virksomheder, der opretter sig med CVR-nummer hver måned i Thy. Iværksættere i Thisted Kommune er også nogle af dem, som klarer sig bedst i Region Nordjylland målt på overlevelsesraten. Thy Erhvervsforums Erhvervschef Kim Bak Kristensen udtaler

- I Thy Erhvervsforum arbejder vi fokuseret på at sikre, at alle iværksættere også er her om fem år. De er alle med til at sikre arbejdskraft og udvikling i området.

Øget dialog
Thisted Kommune har over de sidste fire år arbejdet med en øget indsats på grundsalgsområdet, både inden for bolig og erhverv. Senest har man lavet en ny organisering, som skal være med til at sikre, at alle sager håndteres optimalt. Marianne D. Galsgaard, chef for Plan og Miljø, uddyber:

- Vi har igennem organiseringen sikret at alle spørgsmål om køb af jord samles et sted, på denne måde sikrer vi at alle henvendelser koordineres med de rette sagsbehandlere.

Et af de tiltag, som har været med til at sikre en hurtigere sagsgang ift. salg af grunde, er afholdelsen af forhåndsdialoger med virksomhederne. Dialog startes op allerede ved virksomhedernes planlægning af udvidelser eller etablering.

- Gennem forhåndsdialogen kan vi sikre, at virksomhedens ønsker til byggeriet og de lovgivningsmæssige regler spiller sammen. Derudover eliminerer vi samtidig eventuelle misforståelser, når byggesagerne sendes ind og de kan derved behandles hurtigere, til virksomhedens fordel, forklarer direktør for Teknik og Erhverv, Mogens Kruse Andersen.


Der skal modnes strategisk
Hertil kommer også, at Thisted Kommune arbejder fokuseret med udvikling af en plan for strategisk byggemodning, så det altid sikres, at der er attraktive byggegrunde i hele Thisted Kommune.

- Det er vores mål, at vi medio 2018 har udarbejdet en plan for ”Strategisk byggemodning” hvor fokus vil være at kigge på behovene for erhvervs- og boliggrunde. F.eks. med kommunegarantien på 500 mio. kr. til udvidelsen af Hanstholm Havn, så vi det nødvendigt at investere i byggemodningen af yderligere erhvervsjord i industrien i Hanstholm. Det blev til 25 hektar erhvervsjord, som skal være med til at understøtte udvikling i Hanstholm sammen med de 13 hektar der udvikles på havnen, udtaler Eigil Haurum, chef for Drift og Anlæg.

Thisted Kommune er stolte over, at så mange virksomheder vil hjælpe med at sikre udvikling og arbejdspladser i Thy fremover.

Kontaktinfo

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 00

E-mail: erhverv@thisted.dk
Opdateret 21-03-2018