Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Borgerne i Thisted Kommune drikker og ryger mindre

Den nye Sundhedsprofil viser at, selvom borgerne i Thisted Kommune har skåret ned på alkohol og tobak, er der stadig plads til forbedring.

14-03-2018Pressemeddelelse

"Hvordan har du det?" Det spørgsmål har godt 1800 borgere i Thisted Kommune fået, som led i den store befolkningsundersøgelse, Hvordan har du det? - 2017. Her har borgerne svaret på en lang række spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel.

Det er fjerde gang, undersøgelsen gennemføres, og ved de tidligere undersøgelser har der været en stabil fremgang. Desværre viser dette års resultater, at der har været stagnation eller ligefrem tilbagegang på en lang række punkter. Den negative udvikling ærgrer Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune:

- Undersøgelsen understreger, at vi er nødt til at have endnu mere fokus på målrettede indsatser, så den enkelte kan understøttes i en sund livsstil. Det skal foregå i et tæt samarbejde med Regionen og ikke mindst borgeren. Det skal bl.a. ske i forbindelse med de nye sund-hedsaftaler.

Der er mange veje at gå. Der skal gives flere relevante tilbud og vi skal tænke endnu mere på tværs i forvaltningen, når det gælder sundhed og forebyggelse.
I det hele taget skal vi tænke forebyggelse endnu mere ind i alle vores beslutninger.
Investering i sundhed og trivsel er først og fremmest en gevinst for den enkelte og familien, men så sandelig også for kommunen, slutter Ida Pedersen.

Det er Region Nordjylland og alle de nordjyske kommuner, der i samarbejde med Sundheds-styrelsen står bag undersøgelsen, og overordnet set følger Thisted Kommune regionsgen-nemsnittet.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen
Desværre viser undersøgelsen at der er nedadgående tendenser i udviklingen af den mentale sundhed. 11,1 % af Thisted Kommunes indbyggere har svaret, at de har et dårligt mentalt helbred. Det er en stigning på 2,2 procentpoint i forhold til 2013. Især blandt de unge kvinder er udviklingen tydelig.

Derudover viser undersøgelsen at vægten blandt kommunens borgere er stigende. Andelen af borgere med et usundt kostmønster er steget fra 18 % til 20,4 % og næsten en fjerdedel af borgerne er fysisk inaktive. Dette er blandt andet medvirkende til at andelen af svært over-vægtige i Thisted Kommune er steget med 3,6 procentpoint til 20,1 %.

Første resultater fra unik børneundersøgelse
De 11 nordjyske kommuner har som de første i landet gennemført en børnesundhedsprofilundersøgelse i løbet af efteråret 2017. Her undersøgte man sundheden blandt udvalgte klassetrin og forældre til udvalgte børn. Børnesundhedsprofilen er endnu ikke færdig, men de foreløbige resultater for Thisted Kommune viser, at jo ældre børnene bliver, desto dårligere vaner får de. Eksempelvis falder andelen af børn og unge, der dagligt spiser grøntsager fra to tredjedele i børnehaven til kun en tredjedel i 8. klasse.

Undersøgelsen viser ligeledes, at pigerne generelt trives dårligere end drengene. Specielt piger i 8. klasse trives ikke så godt som jævnaldrende drenge.

På den positive side, angiver kun to procent af 8. klasserne i Thisted Kommune, at de ryger. Det tyder derfor på, at de fleste unge, som starter med at ryge, først starter senere. Vi ved dog fortsat at andelen af unge, som starter med at ryge er stigende. En tendens som Thisted Kommune vil handle på. Her er information meget relevant i forhold til at målrette indsatser på området.

Du kan læse en uddybende præsentation er resultaterne af "Hvordan har du det? 2017" på www.rn.dk/sundhedsprofil.