Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Stort fremmøde til Business Breakfast

65 deltagere fra erhvervsliv og organisationer mødte op, da Thisted Kommune var værter for Business Breakfast onsdag d. 28 februar. Temaet var en ny erhvervshandlingsplan for 2018.

01-03-2018Nyhed

Den nye erhvervshandleplan var omdrejningspunktet for årets anden omgang Business Breakfast. Her var 65 deltagere fra det lokale erhvervslivs i området, mødt op med både spørgelyst og diskussionsiver.

Dagen startede, da borgmester Ulla Vestergaard (A) bød velkommen,. Hun fortalte bl.a., at politikerne har sat dialog med erhvervslivet ind som en vigtig del af arbejdet i den nye kommunalbestyrelse. Både kvartalsmøder som Business Breakfast, og mere politiske møder med de vigtigste erhvervsorganisationer er en del af den dialog.

Altid alternativer til et nej


Herefter tog Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik og Erhverv, over og fortalte, at medarbejderne nu bruger nogle nye serviceguidelines. Disse guidelines skal sikre, at sagsbehandlere altid giver et alternativt forslag, hvis de er nødt til at sige nej til en virksomhed, der søger om f.eks. en miljøtilladelse. Det skal sikre, at virksomheden nemmere kommer videre. Et andet punkt var at få sagsbehandlingstiden på byggesager så langt ned som muligt. Den er nu nede på 15 dage i gennemsnit, uanset om man er borger eller virksomhed.

Niels Clemensen, direktør for Hanstholm Havn, fortalte om det særlige task-force-projekt som havnen, kommunen og Thy Erhvervsforum er ved at planlægge. Der er et stort potentiale for vækst, og task-forcen skal tiltrække flere virksomheder, flere fisk og mere vækst til Hanstholm. Havnedirektøren kom også med eksempler på, at havnen og kommunen hjælper virksomheder udefra med interesse for at etablere en produktion i Hanstholm. Her får virksomhederne en hurtig dialog med Miljøstyrelsen på de større miljøsager, hvor staten er miljømyndighed.

Rekruttering af medarbejdere får en håndsrækning


Tiltrækning af arbejdskraft fylder meget i handlingsplanen. Dette kune sektionsleder i Thisted Kommunes erhvervsafdeling Peter Malling Donslund berette om, og han viste en kort brandingfilm, som kommunen netop har fået lavet. Formålet med filmen, som er en del af konceptet “Følg din natur”, er at virksomhederne kan bruge filmen, når de skal tiltrække arbejdskraft udefra. Konceptet stilles gratis til rådighed for lokale erhvervsdrivende og materialerne kan hentes på bl.a. www.thisted.dk/foelgdinnatur

Et andet nyt tiltag for at skabe opmærksomhed omkring Thy som arbejdssted, er at etablere en klub af ambassadører for Thy. Klubben har fået navnet ”Klub Thy” og skal være en Facebookgruppe, etableret i flere af de store uddannelsesbyer. Formålet med klubben er et skabe et samlingssted for tidligere thyboer, der er flyttet til Aalborg, Aarhus eller København. Et “Klub Thy” - pilotprojekt er netop ved at starte i Aalborg.

Thy Erhvervsforum samarbejder og koordinerer


Endelig fortalte Kim Bak Kristensen, erhvervschef i Thy Erhvervsforum, at de både bidrager til mange af initiativerne i Thisted Kommunes erhvervshandlingsplan, og samtidig vil koordinere forskellige projekter og samarbejder med erhvervslivet i Thy. Blandt andet sammen med handelsforeningerne i de større byer, med udvalgte industrier, og med Hanstholm Havn. Kim Bak var også inde på, at Thisted Kommune har langt flere arbejdspladser i den private sektor, end de fleste andre kommuner i landet.

Engagerede virksomheder


Efter de forskellige oplæg gik deltagerne i grupper, for at diskutere de forskellige emner i erhvervshandleplanen. Og diskussionsgrupperne gav erhvervsmedarbejderne en del stof at tænke over.

- Virksomhederne er meget engagerede i erhvervshandlingsplanen, og i at det går godt i Thy. Noget af det vi tager med hjem, er bl.a. at vi gerne skal brande vores virksomheder og arbejdspladser langt mere end vi gør i dag, fortæller Peter Malling Donslund og fortsætter:

- En af måderne er at få mange virksomheder til at bruge den nye brandingfilm der henvender sig til især faglært arbejdskraft uden for Thy, og få den delt på de sociale medier.”

Næste skridt er at gøre handlingsplanen færdig, få den godkendt bl.a. i Kommunalbestyrelsen, og så sætte projekterne i gang.

Kontaktperson:

Peter Malling Donslund
sektionsleder Erhverv,
Thisted Kommune
Tel. 30 36 15 81,
pmd@thisted.dk

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00