Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Thisted Kommune kortlægger ammoniakfølsom natur

I perioden 15. maj 2018 til 1. oktober 2019 kortlægger Thisted Kommune udvalgte heder, overdrev og moser, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 og ligger inden for 1.000 meter fra store husdyrbrug.

14-05-2018Nyhed

Kortlægningen sker med henblik på at opnå en hurtigere sagsbehandling i kommunerne ved ansøgning om miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Kommunen besigtiger omkring halvdelen af naturområderne i 2018, og halvdelen i 2019. Ved besigtigelserne laves en opgørelse over arter fundet på arealet, samt en vurdering af områdernes kvalitet og sårbarhed over for kvælstofpåvirkning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse lodsejere om den præcise dato og tidspunkt for besigtigelsen, idet detailplanlægningen af de konkrete besøg sker kort tid før selve besigtigelsen foretages. Det er kommunens egne medarbejdere, der gennemfører kortlægningen.

Der er gennem Fødevare- og Landbrugspakken afsat midler til kortlægningen. Kommunen bliver betalt efter omfang, det vil sige, efter hvor mange naturområder der skal besigtiges og efter hvor stor naturområderne er.

Se mere information om opgaven på Miljøstyrelsens hjemmeside eller kontakt Plan- og Miljøafdelingen på telefon 9917 1717 eller pr. mail til teknisk@thisted.dk.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00