Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Fælles udviklingsplan for Vestkysten

Den fælles turismeudviklingsplan for den jyske vestkyst frem mod 2025, som Thisted Kommune er part i, er nu blevet offentliggjort. Thisted Kommune er en af de aktive parter i udviklingsarbejdet, som skal gøre Vestkysten til en førende kystdestination i europæisk sammenhæng.

08-06-2018Nyhed

Udviklingsplan for Vestkysten sætter en række mål for vækst og udvikling:

  • Turismen på Vestkysten som samlet destination skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025 svarende til en årlig vækst på 3,3 pct.
  • Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025.
  • Væksten skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde op langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder.

Blandt de 18 udvalgte feriesteder er både Vorupør og Klitmøller i Thisted Kommune.

Den fælles vision er, at den danske vestkyst allerede i 2025 er blandt de førende kystferiedestinationer i Europa.

Bevarelsen og beskyttelsen af den rå og unikke natur, som er hovedårsagen til, at turisterne besøger den danske vestkyst, er et vigtigt omdrejningspunkt. Derudover fokuserer planen i høj grad på udvikling af oplevelser og tilbud i ”spor”, der inviterer vestkystturisten til at bevæge sig mere langs kysten.

Udviklingsplanen er også startskuddet til et øget investeringsniveau på Vestkysten. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, og det vil give øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser, bymiljøer og overnatning.

Fakta om Udviklingsplan for Vestkysten

Udviklingsplanen indeholder i alt fem indsatsområder og 19 konkrete tiltag:

  • En samlet destination – bundet sammen af et stærkt brand og en god turismeinfrastruktur
  • Stærke feriesteder – stærke og levende kystbyer og destinationer med volumen og liv året rundt
  • Naturen som hovedattraktion – og med endnu bedre adgang til oplevelserne
  • Differentieret overnatningskapacitet – mere variation i tilbuddene
  • Strategisk investeringsfremme – målrettet og professionel indsats for at tiltrække flere investorer

Planen er finansieret af 11 kommuner, Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark samt Realdania og
Dansk Kyst- og Naturturisme

For yderligere information kontakt venligst:
Henrik Jensen, erhvervsmedarbejder, på 99 17 41 46 eller hej@thisted.dk

Kontaktinfo

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 00

E-mail: erhverv@thisted.dk