Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Hurup - det grønne hjerte

Hurup er det bankende grønne hjerte i den sydlige del af vores kommune. Her er liv og luft, lys og latter, og en gennemgribende fornyelse af midtbyen står for døren. Men hvad skal der ske i Hurup i fremtiden og hvordan skal byen udvikle sig fremover? Det giver vi et bud på i ”Helhedsplan for Hurup” som nu fremlægges til kommentering.

02-07-2018Nyhed

Oversigt over Hurup og indsatsområderne i helhedsplanen

Hurup har længe været kendt som Sydthys primære indkøbs- og erhvervsområde, midt mellem Struer og Thisted. Fællesskabet er helt centralt for en by af Hurups størrelse, og byen har sit eget florerende foreningsliv. En aktiv kerne af forretningsdrivende sikrer, at du kan få dagligvarer og specialvarer ugen igennem, ligesom både offentlig og privat service understøtter byens potentialer. I Hurup er der kort afstand til alt – ikke mindst til naturen, Limfjorden og Vesterhavet, og det kan du gøre brug af herfra uden at give afkald på dagligdagens bekvemmeligheder; kort til arbejde samt et aktivt fritidsliv og muligheder for både skole og dagpasning.

Hurup står over for en ny æra i byens historie. Det, peger Helhedsplanen på, bl.a. med behovet for at byen også visuelt følger med tiden. Med forskellige tiltag understreges byens nærhed til naturen,og byen bliver tilført nye og attraktive tilbud bl.a. i kulturel og rekreativ henseende. Kort sagt – Hurup skal opdateres på sin ydre fremtoning, gøres kønnere og mere indbydende.

Og det har vi flere bud på, hvordan kan ske.

Helhedsplanen skaber liv i midtbyen


Helhedsplanen er blevet til som en del af arbejdet med et program for den igangværende områdefornyelse. Og af samme årsag er der overlapninger, sådan at de fire indsatsområder i områdefornyelsen også optræder i Helhedsplanen. Disse fire understøtter Helhedsplanens intentioner, men kan samtidig også stå alene.

Med udgangspunkt i Anlægget i Hurups centrum, er planerne for en omfattende områdefornyelse af midtbyen godt på vej. Naturen og de grønne områder får en overhaling, ligesom vi i et og samme greb sikrer Hurups klimatilpasning, så byen i fremtiden kan modstå ekstremregn og undgå oversvømmelser. Det sker bl.a. gennem etablering af et bassin til opsamling af regnvand i Anlægget.
Derudover skal hovedgaden Bredgade med de mange butikker og faciliteter have endnu flere funktioner gennem grønne oaser samt lege- og opholdsstationer, der binder gågaden sammen med Anlægget.

Men det er ikke kun gågade og centrum, som er tænkt igennem i den nye “Helhedsplan Hurup”. Det er, som navnet antyder, en plan der omfatter hele byen. Derfor foreslår planen også, at der også gang i det gamle slagteri, konditorigrunden, Auktionshallen og Cirkuspladsen foran Hurup Hallerne. Desuden skal Jernbanegade med sin centrale forbindelse gennem byen, være med til at gøre ankomsten til Hurup til noget helt særligt.

Har du en mening?
Helhedsplanens indhold er resultatet af en borgerundersøgelse, sammen med elementer i den nye kommuneplan. Det er landskabsarkitekterne By+Land, der i samarbejde med Thisted Kommune har lavet forslaget til den nye plan – og nu har du mulighed for at give dit besyv med.

www.thisted.dk/helhedsplan kan du give dine kommentarer til helhedsplanen - alt sammen hjemme fra din dagligstue, for helhedsplanen er naturligvis digital. Dog har vi trykt en række fysiske eksemplarer, som du finder på Hurup Bibliotek, i Sydthy Svømme- og Kurbad, ved Sundhedscenteret og på Hotel Thinggaard. Her kan du i ro og mag se billeder og læse de nærmere beskrivelser af de forskellige ideer og tiltag. Du kan også se plancher om helhedsplanen i butiksvinduet ved Bredgade 104.

Så hvis du har lyst til at få indflydelse på Hurups fremtid som det grønne hjerte i syd, er det nu du skal give din mening til kende.

Baggrund


Der har siden 2011 været gjort forsøg på at få udarbejdet en helhedsplan for Hurup - fordi man som borger i byen har behov for at vide og have indflydelse på, hvilken vej, byen kan eller skal bevæge sig, hvilke tiltag man skal stræbe efter for at understøtte byens udvikling på bedste vis og hvordan man tilpasser byen til den fremtidige virkelighed.

I foråret 2017 blev fik Thisted Kommune godkendt en ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Hurup. Udarbejdelsen af en egentlig helhedsplan for Hurup var indbygget som en del af den samlede områdefornyelsesindsats.

I sommeren 2017 igangsatte Thisted Kommune en omfattende inddragelsesproces, med fokus på at finde frem til, hvad der er byens særlige kendetegn, byens DNA.

Denne inddragelsesproces har været grundlaget for helhedsplanen for byens fremtidige udvikling – altså den helhedsplan, som nu sendes i høring hos borgerne.

Af de 10 foreslåede indsatser i helhedsplanen er de 4 gengangere som genfindes i byfornyelsesprogrammet, der således kan ses som startskuddet for en større omdannelsesproces i byen.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00