Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Afbrændingsforbud i hele landet

Fra og med den 4. juli klokken 12:00 er der afbrændingsforbud landet over.

04-07-2018Nyhed

Det usædvanligt varme vejr, vi har haft i maj og juni, har tidligere medført afbrændingsforbud i dele af landet med bl.a. aflysning af Skt. Hans-bål til følge. Nordjyllands Beredskab (NOBR) har hidtil været tilbageholdende med at udstede et decideret forbud, da NOBR hellere ville forebygge og vejlede, fremfor at udstede et forbud.

De seneste to måneder har Nordjyllands Beredskab haft udkald til mere end 80 naturbrande. Derfor vurderes det nu, at risikoen for spredning af en brand til klitplantager, bygninger med videre nu er så stor, at der indføres afbrændingsforbud.

Hvad må du, og hvad må du ikke?
Forbuddet træder i kraft den 4. juli klokken 12:00 og gælder enhver brug/afbrænding af:

• Ukrudtsbrænder
• Bål
• Brug af kulgrill (herunder også engangsgrill)
• Åben ild på offentlige naturområder med vegetation
• halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
• Haveaffald
• Affald fra skovbrug


Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmider i umiddelbar nærhed, omfatter forbuddet ikke:

• brug af gasgrill, trangia og lignende på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter.
• Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående

Der gives ikke dispensation fra ovenstående forbud.

Vær forsigtig
Foruden forbuddet opfordrer Nordjyllands Beredskab til ekstra forsigtighed i forbindelse med tørken.

• parker ikke bilen i højt græs, da varmen fra bilen kan starte en brand
• Smid aldrig cigaretskodder fra dig i naturen
• Efterlad ikke flasker o.l. i naturen (en flaske kan virke som brændglas og antænde en brand)
• Smid aldrig aske i naturen, da det kan indeholde gløder meget længe efter brug

Nordjyllands Beredskab følger situationen tæt dag for dag, og ophæver forbuddet hurtigst muligt.

Læs mere på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside.