Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Hanstholm holder gryden i kog

Herlige Hanstholm - holmboerne ønsker større sammenhæng mellem by og havn.

01-03-2018Pressemeddelelse

Der er gejst og vilje i Hanstholm. Der er planlagt en udvidelse af havnen, som vil skabe nye - og sikre eksisterende arbejdspladser. Samtidig er borgere og erhvervsliv gået sammen om en række projekter, der skal gøre Hanstholm til et endnu bedre sted at bo, arbejde og besøge.

I Hanstholm er byen og havnen hver især vigtige dele af et samlet hele. Hvis byen er oplevelsesrig, tryg og stemningsfuld, skaber det værdi for havnens forretning og dem, der arbejder der. Hvis havnen er stærk og attraktiv gavner det byen med besøgende og handel samt fastholdelse og forøgelse af indbyggertallet. Der-for skal der nu arbejdes på at få de to dele til at spille endnu bedre sammen.

Der er i forvejen en stor virkelyst i Hanstholm med en bred vifte af foreninger; det er disse foreninger, der har sat hinanden, Hanstholm Havn og Thisted Kommune stævne for at realisere et storstilet projekt. Forpro-jektet, som nu er afsluttet, er gennemført med støtte fra Realdania og med stort engagement fra en række lokale aktører.

Langsigtet plan
Forprojektet har resulteret i en langsigtet plan for hele området, der skal binde byen og havnen bedre sammen via en række forskellige initiativer. Planen er en slags ønskeseddel, som oplister en række forslag til, hvad der kan gøre Hanstholm endnu bedre, og holmboerne er selv en del af arbejdet med at realisere ønskerne.

Allerede nu bliver det sparket i gang med en række kickstartprojekter, som relativt hurtigt kan realiseres.

- De forskellige parter tager hver især teten for de forskellige kickstartprojekter. For eksempel vil Hanstholmrådet arbejde videre med et showroom for fiskeri, samt en rekreativ anvendelse af Hawskoven, mens Hanstholm Havn går i front med oprettelse af en infoboks på pynten, hvor man kan få et overblik over arbejdet med udvidelsen af havnen, siger Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune, og tilføjer at Idrætsforeningen vil arbejde på at oprette et ungemekka i bymidten i samarbejde med de unge holmboer, hvor et af ønskerne er etablering af en såkaldt skatebowle.

Rådhuset i Hanstholm
Thisted Kommune er netop nu i gang med at undersøge, hvordan det gamle rådhus i Hanstholm kan anvendes.

På samme måde skal Thisted Kommune sikre sammenhæng mellem udviklingsprojekterne og de tre spor, der skal udvikle Hanstholm med øje for bosætning, erhverv og turisme.

- Det er klart at Thisted Kommune har en særlig interesse i at potentialet omkring turisme og oplevelser på og ved havnen udnyttes, herunder også surfing og fysiske bindeled mellem byens attraktioner i form af kulturelle dynamoer og landskabelige herligheder, siger Ulla Vestergaard.
Det store arbejde fra de frivillige aktører har resulteret i tre hovedspor - og når de tre spor, og de forskellige parter spiller sammen, bliver Hanstholm til Herlige Hanstholm.