Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Seneste forskning viser, kommunerne har godt fat i alkoholbehandlingen

Ti år efter alkoholbehandlingen blev flyttet fra amter til kommuner, kan Thisted Kommune konstatere at opgaven er løst tilfredsstillende.

09-02-2018Pressemeddelelse


Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog alkoholbehandlingen fra de daværende amter, er kommunerne blevet bedre og bedre til at løfte den opgave.

Kommunernes Landsforening har i deres nyhedsbrev, Momentum, for nyligt beskrevet, hvordan det på landsplan er gået fremad med behandlingen de sidste ti år.

I starten var det noget nyt og fremmed, men kommunerne har fundet frem til de metoder, der virker. I Region Nordjylland var Thisted og Aalborg Kommuner de eneste af de 11 nordjyske kommuner, der valgte at tage opgaven til sig, frem for at købe behandlingstilbud ved Region Nordjylland. Og at være "first-mover" på området har vist sig at være en fordel.

- Vi har ti behandlere i Behandlerhuset i Thisted og vi har været ude i andre kommuner og fortælle om, hvordan vi løfter opgaven, fortæller Pia Toft Jepsen, sektionsleder i Behandlerhuset i Thisted Kommune.

Lokalt fokus giver mening
For Thisted Kommune har det været oplagt at tage opgaven ind og varetage behandlingen lokalt.

- Det giver god mening at lægge opgaven ved kommunen, for ofte har borgerne andre problemer, end mis-bruget, fortæller Pia Toft Jepsen.

- Et alkohol- eller stofmisbrug er ofte ikke det eneste, vores borgere kæmper med. Vi oplever tit at have borgere, der ikke har en fast bolig eller på andre måder kan have brug for systemet. Derfor giver det god mening at håndtere opgaven ved kommunen, da vi jo på tværs i organisationen kan håndtere flere problemstillin-ger, end de ville kunne ved Regionen, uddyber Pia Toft Jepsen.

Behandlingen giver succes
En analyse har vist at der på landsplan kan konstateres en stigende andel af vellykkede udskrivninger, så man i 2014 havde mellem 39 og 61 %, hvor det tilbage i 2006 var nede på mellem 16 og 53 %. Her skiller Thisted Kommune sig positivt ud, og havde i 2017 en målopfyldelsesgrad på 73,7 % af de 59 borgere, de havde i behandling.

- Sammen med borgeren opstiller vi en målsætning for forløbet, og de kan være ligeså forskellige som vores borgere, men fælles for dem er at det er opnåelige mål for den enkelte borger, forklarer Pia Toft Jepsen, som understreger, at der naturligvis kan være forskel på, hvad der betragtes som en vellykket udskrivning.

- Vi opstiller et mål sammen med borgeren, og så kan det godt være, vedkommende vil halvere sit alkoholforbrug, men det ændrer jo ikke på at det er en succes, hvis det lykkes, slutter Pia Toft Jepsen.