Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Det faglige fællesskab beskytter mod radikalisering

Farlig ekstremisme tager mange former. Og der kan være mange grunde til, at mennesker bliver radikaliserede. Men det tværfaglige fællesskab er det bedste middel, når de skal hjælpes tilbage på rette vej.

30-08-2018Nyhed


Thisted Kommune var onsdag vært for en temadag om forebyggelse af radikalisering. Her var nogle af landets førende eksperter indbudt for at klæde kommunens såkaldte frontmedarbejde bedre på til at kunne forebygge radikalisering og ekstremisme.

De deltagende frontmedarbejderne er primært medarbejdere på børne- og ungeområdet, der typisk kommer i kontakt med sårbare og udsatte grupper eller personer, som i højere grad er i risiko for at blive radikaliserede.

Det er svært at finde præcise svar på, hvad der driver for eksempel unge mennesker så langt ud, at de er villige til at udføre vold og trusler. Men ofte ligger årsagen i bagvedliggende familiære og sociale problemer eller måske psykisk sygdom. Problemer, der kan løses med stærk faglig indsats på tværs af forvaltninger og faggrupper.

De unge er ikke problemet

Det var i hvert fald budskabet fra de indbudte eksperter fra Politiets Efterretningstjeneste, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme samt Midt- og Vestjyllands Politi.

På den måde var de helt i tråd med Thisted Kommunes egen politik på området, som blev understreget af SSP- og forebyggelseskonsulent Jack Soleng og borgmester Ulla Vestergaard.

De opfordrede til, at deltagerne fremover vil tænke temadagens indhold sammen med de øvrige politiker, Thisted Kommune arbejder efter. Således at den fælles kommunale indsats til forebyggelse af ekstremisme bliver så stærk som mulig.

Temadagens umiddelbare sigte var derfor, at alle frontmedarbejdere kender til de procedurer og handlemuligheder, der er i bekymringssager, og tidligt vil være i stand til at opspore og forebygge farlig ekstremisme.

Det blev også understreget, at risikogruppen netop er udsatte unge, der ikke selv har valgt deres lod i livet.

- I Thisted Kommune handler vi ud fra, at den unge er i problemer, frem for at den unge selv udgør problemet, sagde Ulla Vestergaard i sin velkomsttale

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvejen 34
7700 Thisted
Telefon: 99 17 41 87
E-mail: ppr@thisted.dk
Postadresse: Børne- og Familieforvaltningen, Asylgade 30, 7700 Thisted