Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Direktionens forslag til budget 2019 - 2022

Direktionens forslag til kommunens budget for 2019 - 2022 sendes nu videre til politisk behandling.

07-08-2018Nyhed

Et kommunalt budget består overordnet set af to dele: en driftsbudget og et anlægsbudget. Driftsbudgettet beskriver de udgifter, som kommunen har til de nuværende serviceområder, eksempelvis hjemmepleje, skoler, børnehaver og infrastrukturen (veje m.v.). Det beskriver også ændringerne til de eksisterende områder i forhold til tidligere års budget.

Den anden del, anlægget, beskriver de nye tiltag, projekter og initiativer som kommunen planlægger eller ønsker at sætte i værk i det kommende budget år.

Budgettets proces frem mod politisk vedtagelse


Dette første udkast til budget er udarbejdet administrativt og de politiske drøftelser og behandling sker løbende frem til et eventuelt budgetforlig og 1. og 2. behandling af budgettet i september og oktober.

De enkelte fagudvalg starter med at drøfte Direktionens udkast til budget på udvalgsmøderne i løbet af august. Den 30. august afholdes budgetseminar for Thisted Kommunes kommunalbestyrelse, hvor budgetforslaget gennemgås og drøftes af den samlede Kommunalbestyrelse.

Herunder kan du finde totalbudgettet samt de enkelte bilag for drift og anlæg.

· Totalbudgettet (PDF, 1 mb): Her er det samlede budgetforslag for Thisted Kommune inkl. beskrivelse af de enkelte hovedposter

· Driften oversigt (PDF, 1 mb): En oversigt over de ændringer der foreslås indarbejdet i budgettet

· Anlæg oversigt (PDF, 1 mb): En oversigt over forslag til samlet anlægsprogram samt en liste over anlægsønsker, der ikke er indarbejdet

· Driften specifikationer (PDF, 1 mb): beskrivelser af de enkelte ændringsforslag

· Anlæg beskrivelser (PDF, 1.2 mb): projektbeskrivelser for alle anlæg, hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00