Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Social- og sundhedsassistenter må gerne give indsprøjtninger

Et citat fra Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, har skabt undren hos FOA.

13-04-2018Pressemeddelelse

Et citat i Nordjyske Stiftstidende fra d. 12. april, har skabt undren hos FOA.

- Jeg er blevet citeret for at sige, at social- og sundhedsassistenter ikke må give smertestillende injektioner. Det er dog ikke korrekt, og jeg vil gerne understrege, at social- og sundhedsassistenter gerne må give smertestillende indsprøjtninger - men ikke intravenøst (i årerne), pointerer Ida Pedersen og tilføjer, at medicinen naturligvis skal være ordineret af en læge. Hvis en social- og sundhedsassistent ikke i løbet af sin uddannelse har lært at give indsprøjtninger, får de oplæring ved Thisted Kommune.

Der sondres mellem forskellige patienttyper, som Ida Pedersen også påpegede i går:

- Der bliver altid sondret mellem komplekse/ikke komplekse borgere og stabile/ustabile borgere. Er der tale om en kompleks og ustabil borger, vil der altid være en sygeplejerske med inde over behandlingen, slutter Ida Pedersen.

Bemandingen blev ændret
Ændringen i antallet af sygeplejersker om natten, hvor der nu kun er een udkørende sygeplejerske mod tidligere to, er det, som reelt bekymrer udvalget. Udvalget følger derfor området tæt med henblik på at sikre evaluering af indsatsen og sikre, at den nye organisering ikke viser sig at være for sårbar i forhold til akutte komplekse situationer hos særligt vores ældre borgere.