Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Veterancenter etableret i lyntempo

Det er med glæde og stolthed, det nye mødested for krigsveteraner kan indvies i Vestervig den 23. september.

22-09-2017Nyhed

Kaj Kirk, formand for Klima- Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune er en glad mand, når han d. 23. september kan klippe snoren til det nye mødested for krigsveteraner. Lige så glade er lokalsamfundets borgere og herunder også de lokale veteraner.

Lokalerne er finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Teknik & Erhverv i Thisted Kommune er projektholder og Aktivitetscenter Vestervig-Agger står for etableringen og driften af mødestedet.

En arbejdsgruppe på seks lokale krigsveteraner står sammen med en deltidskoordinator i spidsen for aktiviteterne i mødestedet. Projektets slogan er fra starten ”Hånd i Hånd”, senere er det nye navn ”Thy veteraner” kommet til.

Staten udbød pulje til veteraner

Som en del af statens indsats for krigsveteraner blev der i efteråret 2016 udbudt en pulje til initiativer i eksisterende kultur- og aktivitetscentre under områdefornyelse. Teknik og Erhverv tog bolden op og bød, sammen med Aktivitetscenter Vestervig- Agger, ind med projektet i håb om at få del i puljen.

Den 11. maj i år kom bevillingen og i løbet af sommeren har håndværkerne bygget de nye klublokaler i aktivitetscenterets eksisterende rammer.

 

- Det er blevet et utroligt flot resultat, og jeg er sikker på, det nye center kommer til at skabe glæde, fortæller Kaj Kirk og tilføjer at alle interesserede er inviteret med til indvielsen lørdag den 23. september.

Veteraner skal inddrages

Veteranerne og deres familier skal udover at mødes i de nye lokaler også i endnu højere grad involveres i det lokale foreningsliv og deltage i klubbernes aktiviteter og således styrke sig selv og lokalsamfundet.

- Veteranerne har ydet en stor indsats for hele landet, og de fortjener at lokalsamfundet anerkender den indsats, udtaler Kaj Kirk.

 

Det er aktivitetscentrets håb, at den deltidsansatte koordinator Rikke Parmo Nielsen med tiden kan blive veterankoordinator for Thisted Kommune og at stedet kan vise sit værd gennem rigtig mange år.

For der er ingen tvivl om behovet er stort. De fleste veteraner har en rigtig fin tilværelse, men der er stadig et stort behov for at være sammen med mennesker, der har haft de samme oplevelser og få en anerkendelse af den indsats man har ydet i udlandet. Alle mennesker møder bump på vejen og så er det rigtig rart at kunne trække på fællesskabet.

 

Udover den lokale vinkel er Thy Veteraners mission også at arrangere weekendtræf for tidligere udsendte hold og arrangere familiedage med deltagere fra de nærliggende byer.


Indvielse lørdag den 23. september
På indvielsesdagen er der lagt et spændende program.
De forskellige værn og beredskabet vil møde op med forskelligt materiel og det vil være en god lejlighed til at få en snak med krigsveteranerne. Det vil også være muligt at møde ”månedens kriger” december 2016 i Kabul Afghanistan, sprængstofshunden Obelix.
Derudover vil veteran Torben Jensen Vestervig præsentere stedet og dets ide.

Hovedtaleren, som vil sætte det hele i perspektiv er oberstløjtnant, Charlotte Wetche, chef for Kompetence- og Uddannelsessektionen ved Hærstaben, Forsvarskommandoen.

Læs mere på www.thyveteraner.dk