Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Østerbakken i Thisted under renovering

Østerbakken på strækningen fra Strandvejen til Falck-krydset bliver i efteråret renoveret.

15-09-2017Nyhed

Derfor er der etableret en række omkørsel og du må som trafikant i midtbyen forvente en smule mere besvær, end normalt. Omkørsel foregår via Ringvejen og Nørrealle/Nørregade, eller Strandvejen/Vegendalvej (busomkørsel).

Strækningen gennemgår en stor renovering, hvor der bl.a. bliver lagt nyt asfalt, ny cykelsti og nyt fortov samt skabt en midterrabat.

Arbejdet forventes at vare resten af 2017. Den udførende entreprenør er Thisted Entreprenørforretning

Østerbakken under renovering

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk